Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Struktura VAT - obliczanie struktury w teorii i w praktyce przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

Struktura VAT - obliczanie struktury w teorii i w praktyce przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-15
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Struktura VAT – obliczanie struktury w teorii i w praktyce przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, jak również do pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu obliczania struktury podatku od towarów i usług.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Tematyka szkolenia:

1. Przyporządkowanie poszczególnych wydatków do właściwych czynności (opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu / mieszanych / zwolnionych).

2. Działalność niepodlegająca opodatkowaniu a jej wpływ na obliczanie proporcji przed i po 1 stycznia 2016 r.

3. Obliczanie współczynnika; jakie transakcje uwzględniamy w liczniku, a jakie w mianowniku współczynnika (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):

 • wykluczenia ze współczynnika: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w działalności;
 • wykluczenia ze współczynnika: pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości i pomocnicze transakcje finansowe;
 • wykluczenia ze współczynnika: usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

4. Wyznaczenie współczynnika, gdy obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł.

5. Co zrobić, gdy współczynnik jest niereprezentatywny.

6. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, a korekta podatku naliczonego.

7. Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego a korekta podatku naliczonego.

8. Korekta współczynnika po zakończeniu roku (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):

 • korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne < 15 tys. zł;
 • korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne > 15 tys. zł.

9. Sprzedaż w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.

10. Zmiana przeznaczenia w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.

11. Zmiana przeznaczenia towarów handlowych, surowców, materiałów itp. (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa).

12. Obowiązek korekty w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

13. Pre-współczynnik:

 • kto będzie stosował pre-współczynnik,
 • zasady stosowania pre-współczynika,
 • jak łączyć zastosowanie pre-współczynnika oraz współczynnika struktury VAT,
 • pierwsze wyjaśnienia w zakresie sposobu stosowania
  pre-współczynnika.

14.WARSZTATY PRAKTYCZNE – przykłady własne oraz podane przez Uczestników.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

 

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO