Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Środki trwałe – zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym

8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości lub działów technicznych zajmujących się majątkiem trwałym, do pracowników biur rachunkowych, firm audytorskich i doradców podatkowych.

Cel szkolenia: Przedstawienie zasad związanych z ewidencja, klasyfikacją, wyceną i amortyzacją składników majątku trwałego. Temat zostanie omówiony w oparciu o przepisy prawa rachunkowego (w szczególności KSR 11) oraz ustaw o podatkach dochodowych. Pozwoli to na podkreślenie istotnych różnic między przepisami prawa: niektóre z nich można zniwelować przyjmując odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości, ale niektóre trzeba ujmować odmiennie w rozliczeniach rachunkowych i podatkowych. Prezentowane zagadnienia zostaną poparte przykładami praktycznymi.

Efekty szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy, które ułatwią podejmowanie decyzji w zakresie ujmowania i rozliczania nabywania, zbywania, likwidowania, ulepszania składników majątku trwałego w zgodzie z rachunkowymi zasadami rzetelności i istotności i jednocześnie z respektowaniem wymagań i ograniczeń wprowadzonych przez prawo podatkowe.

Prowadząca szkolenie: Anna Kropidłowska

Wieloletni wykładowca z zakresu podatków. Praktyk w organach skarbowych i na stanowisku głównego księgowego. Współpracownik kancelarii podatkowej opracowujący opinie prawne i pisma procesowe.

Tematyka szkolenia:

1. Aktywa trwałe według prawa rachunkowego i KSR 11:

 • definicja i zasady ustalania wyceny bilansowej,
 • ewidencje majątku trwałego i jego inwentaryzacja.

2. Środki trwałe:

 • rodzaje i warunki ich używania,
 • grupowanie według klasyfikacji rodzajowej,
 • obiekty inwentarzowe – pojedyncze i złożone,
 • części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
 • ustalanie wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia,
 • zmiany wartości początkowej – zwiększenie lub zmniejszenie,
 • ulepszenie a remont – jak je odróżnić i prawidłowo wycenić?
 • środki trwałe niskocenne – zasady ewidencji i weryfikacji,
 • rozliczenie zakończonej inwestycji.

3. Prezentacja rachunkowych i podatkowych metod amortyzacji:

 • metody amortyzacji rachunkowej – liniowa, degresywna i naturalna,
 • jak wybrać metodę amortyzacji podatkowej – amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyśpieszona i jednorazowa,
 • wyłączenia z amortyzacji podatkowej, zmiana limitu amortyzacji samochodów osobowych.

4. Omówienie sytuacji szczególnych m.in.:

 • likwidacja/złomowanie majątku trwałego,
 • nowa zasada ustalania kosztu podatkowego przy sprzedaży samochodów osobowych,
 • likwidacja nakładów w obce środki trwałe,
 • zaniechane inwestycje,
 • ulepszenia całkowicie zamortyzowanych środków trwałych,
 • ujawnienie środka trwałego,
 • ewidencja i wycena obcych środków trwałych.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001