Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Środki trwałe - zasady wyceny ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym

Środki trwałe - zasady wyceny ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-20
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Środki trwałe – zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym

8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości lub działów technicznych zajmujących się majątkiem trwałym, do pracowników biur rachunkowych, firm audytorskich i doradców podatkowych.

Cel szkolenia: Przedstawienie zasad związanych z ewidencja, klasyfikacją, wyceną i amortyzacją składników majątku trwałego. Temat zostanie omówiony w oparciu o przepisy prawa rachunkowego (w szczególności KSR 11) oraz ustaw o podatkach dochodowych. Pozwoli to na podkreślenie istotnych różnic między przepisami prawa: niektóre z nich można zniwelować przyjmując odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości, ale niektóre trzeba ujmować odmiennie w rozliczeniach rachunkowych i podatkowych. Prezentowane zagadnienia zostaną poparte przykładami praktycznymi.

Efekty szkolenia: Zdobycie umiejętności i wiedzy, które ułatwią podejmowanie decyzji w zakresie ujmowania i rozliczania nabywania, zbywania, likwidowania, ulepszania składników majątku trwałego w zgodzie z rachunkowymi zasadami rzetelności i istotności i jednocześnie z respektowaniem wymagań i ograniczeń wprowadzonych przez prawo podatkowe.

Prowadząca szkolenie: Anna Kropidłowska

Wieloletni wykładowca z zakresu podatków. Praktyk w organach skarbowych i na stanowisku głównego księgowego. Współpracownik kancelarii podatkowej opracowujący opinie prawne i pisma procesowe.

Tematyka szkolenia:

1. Aktywa trwałe według prawa rachunkowego i KSR 11:

 • definicja i zasady ustalania wyceny bilansowej,
 • ewidencje majątku trwałego i jego inwentaryzacja.

2. Środki trwałe:

 • rodzaje i warunki ich używania,
 • grupowanie według klasyfikacji rodzajowej,
 • obiekty inwentarzowe – pojedyncze i złożone,
 • części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
 • ustalanie wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia,
 • zmiany wartości początkowej – zwiększenie lub zmniejszenie,
 • ulepszenie a remont – jak je odróżnić i prawidłowo wycenić?
 • środki trwałe niskocenne – zasady ewidencji i weryfikacji,
 • rozliczenie zakończonej inwestycji.

3. Prezentacja rachunkowych i podatkowych metod amortyzacji:

 • metody amortyzacji rachunkowej – liniowa, degresywna i naturalna,
 • jak wybrać metodę amortyzacji podatkowej – amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyśpieszona i jednorazowa,
 • wyłączenia z amortyzacji podatkowej, zmiana limitu amortyzacji samochodów osobowych.

4. Omówienie sytuacji szczególnych m.in.:

 • likwidacja/złomowanie majątku trwałego,
 • nowa zasada ustalania kosztu podatkowego przy sprzedaży samochodów osobowych,
 • likwidacja nakładów w obce środki trwałe,
 • zaniechane inwestycje,
 • ulepszenia całkowicie zamortyzowanych środków trwałych,
 • ujawnienie środka trwałego,
 • ewidencja i wycena obcych środków trwałych.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO