Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Sprawozdanie finansowe w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawowych

Sprawozdanie finansowe w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawowych

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Sprawozdanie finansowe w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawowych - 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników finansowo-księgowych spółek kapitałowych, pracowników biur rachunkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sprawozdania finansowego w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem najnowszych przepisów ustawowych. 

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

 Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych (ustawa o rachunkowości, KSH, przepisy podatkowe) z uwzględnieniem najnowszych uregulowań ustatowych.

2. Małe jednostki - najnowsze przepisy ustawy o rachunkowości.

3. Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i członków Rady Nadzorczej za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe. Zasady podpisywania sprawozdania finansowego.

4. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

5. Bilans – zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów – zasady ustalania wyniku finansowego.

6. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacji.

7. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Rachunek przepływów pieniężnych.

9. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

10. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.

   10.1. Zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.

11. Podział wyniku finansowego.

12. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, składanie do właściwego rejestru, udostępnianie oraz ogłaszanie.

13. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

14. Pytania i odpowiedzi.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO