Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby
Zapisz się

Sporządzanie e-sprawozdania – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w ustawach  o rachunkowości i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wpływie tych regulacji na praktyczne czynności związane z przygotowaniem, podpisaniem i złożeniem sprawozdań finansowych po 1 października 2018 w KRS.

 

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań.
 2. Kogo dotyczy obowiązek sporządzania e-sprawozdań?
 3. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych z ich omówieniem.
 4. Elementy elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności.
 5. Podpisywanie sprawozdań finansowych po 1.10.2018 r.
 6. Badanie e-sprawozdań finansowych.
 7. Zatwierdzanie i składanie e-sprawozdań do właściwych rejestrów.
 8. E-sprawozdanie w aspekcie podatkowym.
 9. Polityka rachunkowości i jej wpływ na zawartość danych w e‑sprawozdaniach:
 1. wprowadzenie do sprawozdania,
 2. dodatkowe informacje i objaśnienia.
 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2018 r. i ich wpływ na sprawozdanie finansowe.
 2. Możliwe uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości wraz z omówieniem zmian od 1 stycznia 2019 r.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001