Różnice kursowe

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Różnice kursowe – 7 godz. wykładowychSzkolenie adresowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce ujęciem księgowym i podatkowym różnic kursowych oraz osób przygotowujących sprawozdania finansowe.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów ewidencji różnic kursowych zarówno w momencie ich powstawania jak również w ramach wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy. Zostaną przedstawione w sposób praktyczny pro-pozycje rozwiązań ujęcia księgowego, bilansowego i podatkowego różnic kursowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na praktyczne problemy w rozliczaniu różnic kursowych w poszczególnych typach transakcji występujących w podmiotach gospodarczych, w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym.

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska
Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

Tematyka szkolenia:
1. Podstawy prawne (prawo cywilne, bilansowe, podatkowe).
2. Klasyfikacja różnic kursowych.
3. Zdarzenia gospodarcze wyrażone w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości i MSR.
4. Różnice kursowe w Ustawie o podatkach dochodowych – metoda podatkowa i bilansowa.
5. Różnice kursowe w Ustawie o podatku od towarów i usług – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych.
6. Momenty powstawania różnic kursowych:
   a) zapłata rozrachunków,
   b) wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz metody ich rozliczenia w kolejnym roku obrotowym,
   c) wycena środków pieniężnych gromadzonych na walutowym rachunku bankowym,
   d) wycena kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy,
   e) kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej.
7. Cena nabycia majątku trwałego a różnice kursowe.
8. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
9. Pytania.
 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!


 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO