Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
395,- zł od osoby
Zapisz się

Rozliczanie świadczeń w razie choroby i macierzyństwa - 8 godz. wykładowych

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, właścicieli firm, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z praktycznym rozliczaniem świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem.

Prowadzący szkolenie: Jolanta Sawicka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk, od kilkunastu lat pracujący w strukturach działów kadrowo-płacowych zróżnicowanych firm polskich i zagranicznych. Specjalista w zakresie naliczania wynagrodzeń, czasu pracy, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, zasiłków chorobowych i rodzicielskich.

Tematyka szkolenia:

 1. Prawo do zasiłku chorobowego.
 2. Wynagrodzenie za czas choroby:
 1. podstawowe informacje dotyczące zasad wypłaty pracownikom wynagrodzenia chorobowego art. 92 KP poprzedzającego wypłatę zasiłku chorobowego,
 2. okres wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego.

3. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

 1. podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty zasiłków,
 2. nabycie prawa do zasiłku chorobowego tzw. Okres wyczekiwania,
 3. zwolnienie lekarskie na przełomie roku kalendarzowego a zasiłek chorobowy,
 4. okres wypłaty zasiłku chorobowego,
 5. wysokość zasiłku chorobowego,
 6. obniżenie zasiłku chorobowego o 25%,
 7. zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 8. dowody potwierdzające niezdolność do pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego.

4. Świadczenia rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego.

5. Zasiłek macierzyński:

 1. prawo do zasiłku macierzyńskiego,
 2. niezbędna dokumentacja związana z wypłatą zasiłku macierzyńskiego,
 3. wysokość zasiłku macierzyńskiego.

6. Zasiłek opiekuńczy:

 1. prawo do zasiłku opiekuńczego,
 2. dokumentowanie prawa do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego,
 3. okres wypłaty zasiłku opiekuńczego,
 4. wysokość zasiłku opiekuńczego.

7. Podstawa wymiaru zasiłków:

 1. ustalanie okresu, z którego wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru świadczeń pieniężnych,
 2. wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń,
 3. zasada stosowana przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń, gdy pracownik zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
 4. zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń za miesiące nie w pełni przepracowane przez pracownika,
 5. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru świadczeń, składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu,
 6. zmiana wymiaru etatu i jej wpływ na wyliczenie zasiłku chorobowego,
 7. elementy wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru, przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu,
 8. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia za okresy kwartalne i roczne.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001