Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img RODO w Kadrach po zmianach z 4 maja 2019 - warsztaty

RODO w Kadrach po zmianach z 4 maja 2019 - warsztaty

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-04
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

RODO w Kadrach po zmianach z 4 maja 2019 r. – warsztaty – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do administratorów danych osobowych, do podmiotów przetwarzających dane (procesorów), pracodawców, do pracowników działu kadr i płac, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie ZFŚS, pracowników działu szkoleń, osób posiadających teoretyczną wiedzę z zakresu regulacji przewidzianej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

 

Celem szkolenia jest zapoznaje Uczestników ze zmianami w przepisach jakie spowodowała tzw. Ustawa wdrażająca RODO i omówieniem praktycznych aspektów przetwarzania danych osobowych w działach kadr.  Celem jest także omówienie najbardziej problematycznych kwestii przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy oraz osób wykonujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych a także podsumowanie roku obowiązywania RODO i omówienie decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prowadzący szkolenie: Aleksandra Falana

Radca prawny, magister ekonomii, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; specjalista z zakresu dochodzenia roszczeń związanych z cyberatakami, zwłaszcza w zakresie bankowości elektronicznej. Trener, szkoleniowiec, prelegent licznych konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Czynnie uprawia zawód radcy prawnego, obsługując kompleksowo przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, w tym w zakresie systemu ochrony danych osobowych.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 1. Podstawy prawne systemu ochrony danych osobowych.
 2. Podstawowe definicje.
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 4. Wybrane obowiązki administratora.
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – studium przypadku.
 6. Omówienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. RODO w kadrach po zmianach
 1. Dane osobowe kandydata w procesie rekrutacyjnym. Omówienie formularza.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy;  Kiedy jest wymagana zgoda? Jak długo przetwarzamy dane kandydatów do pracy? Jak należy postępować w przypadku wpływu CV bez prowadzonej rekrutacji?
 3. Omówienie praktycznych aspektów związanych z ochroną danych osobowych kandydatów do pracy – studium przypadku.
 4. Dane osobowe pracownika przetwarzane w okresie zatrudnienia. Omówienie formularza.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych pracownika; Kiedy jest wymagana zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych?
 6. Przetwarzanie danych osobowych pracownika w aspekcie bhp, szkoleń, medycyny pracy, ubezpieczenia pracowniczego, w grupie kapitałowej, działań informacyjnych pracodawcy. 
 7. Monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej pracownika. 
 8. Inne formy Monitoringu.
 9. Przetwarzane danych biometrycznych pracownika oraz informacji o karalności i skazaniach.
 10. Omówienie wzoru zapisów Regulaminu pracy.
 11. Przetwarzanie danych w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 12. Ujawnianie i dostęp do danych osobowych z zakresu zatrudnienia.
 13. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim.
 14. Omówienie zmian w dokumentacji pracowniczej.
 15. Realizacja obowiązku informacyjnego – przykłady.
 16. Omówienie praktycznych aspektów związanych z ochroną danych osobowych w zatrudnieniu – studium przypadku.
 17. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 18. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych  – Omówienie wzoru.
 19. Oświadczenie o poufności – omówienie wzoru i stosowania.
 20. Umowa o zachowaniu poufności – omówienie wzoru i stosowania.

 

 1. ROK z RODO
 1. Omówienie i analiza decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Omówienie praktycznych aspektów wynikających z analizy decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podsumowanie, pytania

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO