Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Przekształcenia podmiotów gospodarczych w aspekcie bilansowym i podatkowych8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy związanej z rachunkowo-podatkowym rozliczeniem procesu przekształcenia podmiotu gospodarczego, na podstawie  uregulowań w Kodeksie spółek handlowych. Przedstawienie zasad przygotowywania dokumentów finansowych do planu przekształcenia. Omówione zostaną zagadnienia z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotu w okresie przed i po przekształceniu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy podatkowe związane z przekształceniem.

 

Prowadzący szkolenie: Małgorzata Wołosz

Biegły rewident. Praktyk – prezes zarządu w firmie audytorskiej. Od wielu lat zajmuje się opiniowaniem planów przekształcenia dla sądów rejonowych. Doradca w zakresie podatkowym i rachunkowym w projektach przekształceń. Wykładowca z rachunkowości w łódzkim Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Członek Rady Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Które podmioty gospodarcze mogą się przekształcać?
 2. Etapy procesu przekształcenia. Warianty przekształceń (uproszczone, pełne).
 3. Sukcesja uniwersalna. Tożsamość podmiotu. Obowiązki informacyjne.
 4. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
 5. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 6. Przekształcenie spółki kapitałowej w współkę kapitałową.
 7. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę osobową.
 8. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
 9. Elementy Planu przekształcenia, w szczególności:
 1. sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia,
 2. wycena aktywów i pasywów dla celów przekształcenia.
 1.  Sprawozdawczość bilansowa i podatkowa za okresy związane z przekształceniem.
 2.  Problemy podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC dotyczące  przekształceń.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001