Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Przekształcenia podmiotów gospodarczych w aspekcie bilansowym i podatkowym

Przekształcenia podmiotów gospodarczych w aspekcie bilansowym i podatkowym

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Przekształcenia podmiotów gospodarczych w aspekcie bilansowym i podatkowych8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy związanej z rachunkowo-podatkowym rozliczeniem procesu przekształcenia podmiotu gospodarczego, na podstawie  uregulowań w Kodeksie spółek handlowych. Przedstawienie zasad przygotowywania dokumentów finansowych do planu przekształcenia. Omówione zostaną zagadnienia z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotu w okresie przed i po przekształceniu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy podatkowe związane z przekształceniem.

 

Prowadzący szkolenie: Małgorzata Wołosz

Biegły rewident. Praktyk – prezes zarządu w firmie audytorskiej. Od wielu lat zajmuje się opiniowaniem planów przekształcenia dla sądów rejonowych. Doradca w zakresie podatkowym i rachunkowym w projektach przekształceń. Wykładowca z rachunkowości w łódzkim Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Członek Rady Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

 

Tematyka szkolenia:

 1. Które podmioty gospodarcze mogą się przekształcać?
 2. Etapy procesu przekształcenia. Warianty przekształceń (uproszczone, pełne).
 3. Sukcesja uniwersalna. Tożsamość podmiotu. Obowiązki informacyjne.
 4. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
 5. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 6. Przekształcenie spółki kapitałowej w współkę kapitałową.
 7. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę osobową.
 8. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
 9. Elementy Planu przekształcenia, w szczególności:
 1. sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia,
 2. wycena aktywów i pasywów dla celów przekształcenia.
 1.  Sprawozdawczość bilansowa i podatkowa za okresy związane z przekształceniem.
 2.  Problemy podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC dotyczące  przekształceń.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO