Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

- 7 godzin wykładowych

 

Szkolenie kierujemy do szerokiego grona instytucji (z wyłączeniem banków) obowiązanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy w tym do: podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych wykonujących zawód, jak również stowarzyszeń, fundacji i przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wymienione instytucje są zobowiązane do zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych na temat prania pieniędzy (art. 34a ustawy).

Cel szkolenia:

W 2010 r. na podstawie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wskazanie zagrożeń i wymogów ustawowych z tym związanych (tekst jednolity Dz. U. 153, poz. 1505 z późn. zm.), zostały nałożone nowe obowiązki dla biur rachunkowych, biegłych rewidentów, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Polskie regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące prania pieniędzy.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych oraz jednostek współpracujących.

5. Obowiązki instytucji obowiązanych:

  • analiza ryzyka,
  • środki bezpieczeństwa finansowego,
  • procedura wewnętrzna,
  • zasady szkoleń pracowników i przedsiębiorców,
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.

6. Kontrola instytucji obowiązanych.

7. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

8. Dyskusja.

Poszczególne zagadnienia zostaną przedstawione w postaci praktycznych przykładów.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001