Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Prowadzenie i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych

Prowadzenie i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
29 i 31.10.2019
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
680,- zł od osoby,
zapisz się

Prowadzenie i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych – 16 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo‑księgowych oraz pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Cel szkolenia: poznanie prawnych aspektów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zapoznanie z zasadami prowadzenia w nich ewidencji rachunkowej i podatkowej.

 

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY – zagadnienia z prawa

– 8 godzin wykładowych

Prowadzący szkolenie: mec. Piotr Dudowicz

Adwokat, posiadający bogate doświadczenie w sprawach z zakresu funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, wynikające z prowadzonych postępowań sądowych oraz obsługi prawnej właścicieli lokali.

 

Tematyka szkolenia – prawo:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.
  2. Wspólnota mieszkaniowa jako odrębny podmiot prawa.
  3. Organy wspólnoty mieszkaniowej.
  4. Sposób zarządzania wspólnotą mieszkaniową.
  5. Podejmowanie decyzji we wspólnocie mieszkaniowej.
  6. Praktyczne aspekty funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej w obrocie prawno-gospodarczym.

 

DZIEŃ DRUGI – zagadnienia z rachunkowości

– 8 godzin wykładowych

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia – rachunkowość

1. Ewidencja rachunkowa (księgowa i pozaksięgowa) wspólnoty mieszkaniowej

a)  Zasady rachunkowości, plan kont, dziennik, ewidencja syntetyczna i analityczna operacji gospodarczych;

b)  Dowody źródłowe. Zasady prawidłowego przyporządkowania ponoszonych przez wspólnotę mieszkaniową kosztów do źródła ich przychodu;

c)  Zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych, funkcje zestawienia obrotów i sald;

d)  Zasady i techniki prowadzenia ewidencji księgowej;

e)  Przykłady operacji gospodarczych.

2. Bilans i wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej.

3. Zasady sporządzania CIT-8 i CIT-8/0

a)  Zasady prowadzenia ewidencji podatkowe według art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

b)  Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy;

c)  Zwolnienie z podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 cyt. ustawy, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych;

d)  Złożenie zeznania podatkowego.

4. Zasady sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

5. Rozliczenia finansowe z właścicielami lokali, w tym w trakcie roku obrachunkowego. Rozliczenia z tytułu kosztów zarządu oraz z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO