Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Prowadzenie i rozliczanie fundacji i stowarzyszeń – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do księgowych pracujących w stowarzyszeniach lub fundacjach oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Cel szkolenia: poznanie zasad dotyczących prawnego funkcjonowania oraz praktycznej wiedzy z zakresu zasad prowadzenia rachunkowości i specyfiki rozliczeń podatkowych fundacji i stowarzyszeń.

Prowadząca szkolenie: Anna Makal

Biegły rewident. Doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich, główny księgowy w spółce należącej do koncernu międzynarodowego, doświadczenie w różnych branżach gospodarki: w jednostkach produkcyjnych i handlowych. Specjalista w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu audytu, nadzoru księgowego, bieżącego doradztwa księgowo-podatkowego oraz optymalizacji podatkowej.

 

Tematyka szkolenia:

1. Prawne aspekty funkcjonowania:

 • Stowarzyszeń – definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia;
 • Fundacji – definicja, cele, tryb powołania, ustanowienie, statut fundacji, rejestracja fundacji, prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, likwidacja fundacji;
 • Majątek fundacji i stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacje pożytku publicznego.

3. Polityka rachunkowości w fundacji i stowarzyszeniu.

 • Zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 r.
 • Zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych;
 • Koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe;
 • Ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego;
 • Wycena aktywów i pasywów;
 • Inwentaryzacja.

4. Ewidencja typowych zdarzeń – składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat, zbiórki publiczne.

5. Sprawozdania finansowe i inne fundacji i stowarzyszeń w czasie działania;

     5a) sprawozdawczość podmiotów w likwidacji.

6. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń

 • Obowiązki rejestracyjne;
 • Podatek CIT – zwolnienia od opodatkowania, deklaracje, orzecznictwo;
 • Podatek PIT;
 • Podatek VAT.

7. Zmiany dotyczące zasad rachunkowości i sprawozdawczości związane ze zmianą ustawy o rachunkowości z dnia 12 sierpnia 2015 r. i 15 grudnia 2016 r.

8. Dyskusja.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001