Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Prowadzenie i rozliczanie fundacji i stowarzyszeń

Prowadzenie i rozliczanie fundacji i stowarzyszeń

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-06
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Prowadzenie i rozliczanie fundacji i stowarzyszeń – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do księgowych pracujących w stowarzyszeniach lub fundacjach oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Cel szkolenia: poznanie zasad dotyczących prawnego funkcjonowania oraz praktycznej wiedzy z zakresu zasad prowadzenia rachunkowości i specyfiki rozliczeń podatkowych fundacji i stowarzyszeń.

 

Prowadząca szkolenie: Anna Makal

Biegły rewident. Doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich, główny księgowy w spółce należącej do koncernu międzynarodowego, doświadczenie w różnych branżach gospodarki: w jednostkach produkcyjnych i handlowych. Specjalista w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu audytu, nadzoru księgowego, bieżącego doradztwa księgowo-podatkowego oraz optymalizacji podatkowej.

 

Tematyka szkolenia:

1. Prawne aspekty funkcjonowania:

 • Stowarzyszeń – definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia;
 • Fundacji – definicja, cele, tryb powołania, ustanowienie, statut fundacji, rejestracja fundacji, prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, likwidacja fundacji;
 • Majątek fundacji i stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacje pożytku publicznego.

3. Polityka rachunkowości w fundacji i stowarzyszeniu.

 • Zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 r.
 • Zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych;
 • Koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe;
 • Ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego;
 • Wycena aktywów i pasywów;
 • Inwentaryzacja.

4. Ewidencja typowych zdarzeń – składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat, zbiórki publiczne.

5. Sprawozdania finansowe i inne fundacji i stowarzyszeń w czasie działania;

     5a) sprawozdawczość podmiotów w likwidacji.

6. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń

 • Obowiązki rejestracyjne;
 • Podatek CIT – zwolnienia od opodatkowania, deklaracje, orzecznictwo;
 • Podatek PIT;
 • Podatek VAT.

7. Zmiany dotyczące zasad rachunkowości i sprawozdawczości związane ze zmianą ustawy o rachunkowości z dnia 12 sierpnia 2015 r. i 15 grudnia 2016 r.

8. Dyskusja.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO