Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy hybrydowe
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1670,- zł od osoby
1590,- zł Cena dla członków wspierających lub osób kontynuujących naukę w Placówce
Raty:
450,- zł zaliczka,
1220,- zł pozostała należność,
Zapisz się

Praktyczne aspekty podatkowe – 55 godzin wykładowych

Istnieje możliwość realizacji zajęć w formule hybrydowej – do wyboru przez Uczestnika stacjonarnie lub zdalnie.

Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Celem kształcenia jest pogłębienie i doskonalenie wiedzy, przede wszystkim praktycznej uzupełnianej teorią z zakresu prawa podatkowego.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Ordynacja podatkowa – 2 godziny wykładowe,
  2. PIT – 12 godzin wykładowych,
  3. CIT – 18 godzin wykładowych,
  4. Podatek od towarów i usług VAT – 20 godzin wykładowych,
  5. Zaliczenie końcowe – egzamin pisemny 3 godziny.

Zakres tematyczny kursu:

I. Ordynacja podatkowa 2 godz.
1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe  
2. Terminy  
3. Płatnik a podatnik  
II. PIT 12 godz.
1. Źródła przychodów  
2. Pozarolnicza działalność gospodarcza  
3. Obowiązki płatnika  
4. Podstawowe różnice między PIT a CIT  
5. Działalność wykonywana osobiście   
6. Polski Ład  
III. CIT 18 godz.
Przychody     2 godz.
1. Rodzaje przychodów, data uzyskania przychodów, zasady korekt przychodów
2. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
3. Przychody z udziałów w spółkach osobowych
4. Zasady opodatkowania aportów do spółek osobowych i kapitałowych
5.  Polski Ład
Koszty 5  godz.
1. Cechy kosztów podatkowych
2. Rozpoznanie kosztów pośrednich i bezpośrednich
3. Moment rozliczenia podatkowego kosztów
4. Koszty rozliczane w czasie
5. Korekty kosztów
6. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania  przychodów, w szczególności:

·       reprezentacja,

·       świadczenia na rzecz pracowników, zarządów,

·       podróże służbowe,

·       samochody

7. Polski Ład
Środki trwałe i wartości niematerialne 6 godz.
1. Ustalenie wartości początkowej
2. Zasady i stawki amortyzacji, zmiana stawek
3. Zmiana wartości środków trwałych
4. Likwidacja środków trwałych, udokumentowanie, zaliczenie do kosztów
5. Przegląd orzecznictwa
Ustalenie dochodu i zeznanie roczne 2 godz.
1. Stawki podatku
2. Odliczenia od podstawy
3. Dochody wolne
4. Zeznanie roczne
Różnice kursowe       3 godz.
1. Przy stosowaniu przepisów podatkowych
2. Przy stosowaniu przepisów rachunkowości na potrzeby podatkowe
IV. VAT 20 godz.
Transakcje krajowe, w szczególności 5 godz.
1. Dostawy towarów i świadczenie usług
2. Nieodpłatne przekazania towarów i świadczenie usług
3. Próbki i prezenty małej wartości
4. Obowiązek podatkowy
5. Podstawa opodatkowania
6. Odwrotne obciążenie w dostawie towarów i usługach budowlanych
7. Odliczenie i zwrot VAT
Transakcje wewnątrzspólnotowe 

(WDT, WNT, transakcje łańcuchowe, transakcje trójstronne)

4 godz.
1. Rozpoznanie transakcji
2. Powstanie obowiązku podatkowego
3. Zasady dokumentacji
4. Stawki podatku
Rejestracja, deklaracje, odpowiedzialność, sankcje 3 godz.
Zasady opodatkowania korzystania i odsprzedaży samochodów 4 godz.
Rozliczenie VAT przy działalności opodatkowanej i zwolnionej 4 godz.
1. Wyliczenie i korekta współczynnika
2. Ustalenie prewspółczynnika
3. Wykorzystywanie środków trwałych  w działalności mieszanej
4. Zmiana przeznaczenia towarów i środków trwałych
Zaliczenie końcowe – egzamin pisemny 3 godz.
OGÓŁEM:   55 godz.

Słuchaczami kursu mogą być:

  • osoby zatrudnione w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej,
  • osoby pragnące rozszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia, oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki możliwy jest w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00.

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską lub zniżka dla osób kontynuujących naukę w Placówce (kolejny kurs długi w ciągu maksymalnie jednego roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego).

 

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001