Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
Opłata:
395,- zł od osoby
Zapisz się

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych, pracodawców, pracowników działów kadr i księgowości, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych  za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Uczestników z tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych, obowiązkami pracodawców, zasadami rozliczeń, prowadzeniem dokumentacji.   

Prowadzący szkolenie: Aleksandra Falana

Radca prawny, magister ekonomii, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; Trener, szkoleniowiec, prelegent licznych konferencji, warsztatów, szkoleń i kursów. Czynnie uprawia zawód radcy prawnego, obsługując kompleksowo przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, w tym w zakresie prawa pracy.

Tematyka szkolenia:

 1. Zagadnienia wstępne dotyczące PPK:
  • geneza PPK
  • definicja
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy
  • osoba zatrudniona – definicja 
  • instytucje finansowe, które mogą tworzyć i prowadzić PPK
  • możliwość zwolnienia z tworzenia PPK
 2. Uczestniczenie w PPK:
  • uczestnicy PPK
  • zapisanie osoby zatrudnionej do PPK
  • rezygnacja z uczestnictwa w PPK
  • ponowne przystąpienie do PPK po złożeniu rezygnacji
  • ponowne zapisanie po okresie 4-letnim
  • korzystanie ze środków zgromadzonych w PPK
  • zmiana pracodawcy a PPK
  • zasada nabywania prawa do wypłat z PPK
  • obowiązki uczestników
 3. Obowiązki pracodawców:
  • wybór instytucji finansowej do prowadzenia PPK
  • zawarcie umowy o zarządzanie PPK
  • zawarcie umowy o prowadzenie PPK
  • poinformowanie pracowników
  • dostosowanie programu kadrowo-płacowego do PPK
  • naliczanie składek podstawowych i dodatkowych
  • obowiązki administracyjne
 4. Wpłaty na PPK:
  • wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
  • wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
  • coroczne dopłaty – zasady nabywania prawa
  • terminy odprowadzania składek
  • ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy,
  • wpłaty PPK pracownika a potrącenia z wynagrodzeń
 5. Zmiana Kodeksu pracy.
 6. Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK
 7. Sankcje grożące pracodawcy za naruszenie ustawy o PPK
 8. Pracownicze Plany Kapitałowe a Pracownicze Programy Emerytalne.
 9. Podsumowanie

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001