Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT w branży medycznej

Podatek VAT w branży medycznej

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Podatek VAT w branży medycznej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie  

– 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych branży medycznej oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe podmiotów branży medycznej.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT, z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT jednostek działających w branży medycznej.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Tematyka szkolenia:

I. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania VAT:

 1. dotacje – kiedy i jak wpływają na podatek VAT w branży medycznej,zakres i zasady stosowania zwolnienia z VAT usług medycznych,
 2. zakres i zasady stosowania zwolnienia z VAT usług medycznych,
 3. usługi medyczne podlegające i niepodlegające zwolnieniu z VAT – zasady i kryteria oceny:
 • analiza poszczególnych świadczeń wykonywanych przez podmioty działające w branży medycznej w świetle stanowisk sądów administracyjnych i Ministerstwa Finansów,
 • rozbieżności i zmiany podejścia w stanowiskach sądów administracyjnych i Ministerstwa Finansów,

      4. zwolnienia podmiotowe z VAT:

 • obliczenie limitu zwolnienia,
 • utrata bądź rezygnacja ze zwolnienia – konsekwencje,
 • jak powrócić do zwolnienia z VAT.

II. Obowiązek podatkowy w VAT:

 • moment powstania obowiązku podatkowego i ryzyka w tym zakresie,
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, w tym zaliczki oraz usługi rozliczane okresowo – problemy praktyczne,
 • dotacje a obowiązek podatkowy.

III. Odliczanie VAT naliczonego:

 1. podstawowe zasady odliczania podatku VAT dla podmiotów z branży medycznej,
 2. moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego (w tym: prawo do odliczenia a data otrzymania faktury, prawo do odliczenia a otrzymanie całości lub części zapłaty),
 3. regulacje w zakresie ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego,
 4. procedura kwalifikowania faktur zakupowych dla ustalania prawa do odliczenia VAT – praktyczne porady,
 5. stosowanie proporcji przez podmioty z branży medycznej – sposób stosowania,
 6. konieczność wyliczania tzw. prewspółczynnika – w jaki sposób może dotknąć podmioty branży medycznej – wpływ na zakres odliczenia VAT naliczonego od 2016 r.,
 7. korekty VAT naliczonego – bieżące i długookresowe – w tym stosowanie znowelizowanych rozwiązań od 2016 r.,
 8. kiedy VAT może być kosztem w podatku dochodowym – problemy branży medycznej.

IV. Odwrotne obciążenie w VAT od 1 lipca 2015 r. – zmiany   istotne dla podmiotów medycznych:

 1. znowelizowany załącznik nr 11 do ustawy – towary dodane z dniem 1 lipca 2015 r.,
 2. obowiązki związane ze stosowaniem mechanizmu „odwrotnego obciążenia” – zmiany zasad od 1 lipca 2015 r. (w tym wprowadzenie limitu transakcji) – praktyczne konsekwencje i ryzyka związane ze stosowaniem tego rozwiązania,
 3. VAT-27: informacja podsumowująca dla towarów objętych „odwrotnym obciążeniem” – nowy obowiązek od 1 lipca 2015

V.   Kasy rejestrujące dla podmiotów z branży medycznej:

 1. zasady korzystania ze zwolnień z ewidencji na kasie – podmiotowych i przedmiotowych po zmianach,
 2. kiedy wystąpi obowiązek stosowania kas rejestrujących przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 3. graniczny termin i obowiązki związane z rozpoczęciem stosowania kasy przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 4. zasady korzystania z „ulgi na nabycie kas fiskalnych” przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. pozostałe zagadnienia związane ze stosowaniem kas fiskalnych 2015-2016.

WARSZTATY PRAKTYCZNE – przykłady własne oraz podane przez Uczestników.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO