Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek u źródła - obowiązki wynikające ze współpracy zagranicznej

Podatek u źródła - obowiązki wynikające ze współpracy zagranicznej

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-15
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Podatek u źródła

– obowiązki wynikające ze współpracy zagranicznej – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do praktyków, osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji finansowych w firmach: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, specjalistów rachunkowości.

 

Cel szkolenia: Polskie firmy coraz częściej dokonując sprzedaży na rzecz podmiotów zagranicznych mają potrącony „podatek u źródła” lub też dokonując zakupów od podmiotów zagranicznych stają przed obowiązkiem potrącenia takiego podatku. Opodatkowanie podatkiem dochodowym obrotu międzynarodowego regulują zarówno przepisy poszczególnych państw, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania odwołujące się do Konwencji Modelowej OECD w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zastosowanie tych przepisów rodzi w praktyce wiele kosztownych problemów. Zostaną omówione m.in. przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, Ukrainą, Irlandią i inne.

 

Prowadzący szkolenie: Arkadiusz Szeląg

Biegły rewident, biegły sądowy w zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, wieloletni praktyk. Od 2002 r. wiceprezes Kancelarii Biegłych Rewidentów – świadczący usługi w zakresie działalności audytorskiej; doradztwa rachunkowego, finansowego i podatkowego; prowadzenie ksiąg rachunkowych; controllingu; obsługi przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Od 2004 r. wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz podatków.

 

Tematyka szkolenia:

1. Jakie podatki i dochody regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)?

2. Stosowanie UPO – obowiązki wynikające z CIT i PIT.

3. Zasady ustalenia rezydencji podatkowej:

   a) gdzie powinien zostać zapłacony podatek,

   b) przez kogo powinien zostać zapłacony podatek – podatnik czy płatnik,

   c) do jakich dochodów powinien zostać zapłacony podatek.

4. Gdzie płacą podatki dochodowe spółki osobowe – jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, a gdzie ich zagraniczni wspólnicy?

5. Opodatkowanie usług doradczych, marketingowych, pośrednictwa itp.

6. Opodatkowanie odsetek w świetle UPO.

7. Opodatkowanie usług niematerialnych w świetle UPO.

8. Metody unikania podwójnego opodatkowania:

    a) metoda wyłączenia z progresją,

    b) metoda proporcjonalnego zaliczenia.

9. Wyliczenie i zapłata podatku.

10. Deklaracje i informacje podatkowe zgodnie z CIT, PIT i ordynacją podatkową.

 
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką. 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO