Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych - przepisy a praktyka

Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych - przepisy a praktyka

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
28, 30.10.2019 i 4, 6, 13.11.2019
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
840,- zł od osoby,
zapisz się

Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych – przepisy a praktyka

20 godz. wykładowych

 

Cel szkolenia: zapoznanie z regulacjami dotyczącymi podatku od towarów i usług, które odnoszą się do transakcji międzynarodowych oraz z zapadłym na tym tle orzecznictwem sądowo-administracyjnym; zdobycie umiejętności stosowania przepisów w praktyce.

Prowadzący szkolenie: Jakub Klimek

Prawnik, pracownik administracji podatkowej. Praktyk w zakresie podatku VAT.

 

Tematyka szkolenia:

1.   Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe – WDT oraz WNT:

-   warunki przedmiotowe oraz podmiotowe uznania transakcji za WDT oraz WNT,

-   transakcje, które nie stanowią WNT lub WDT,

-   przemieszczanie własnych towarów pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE, w tym także do tzw. magazynów konsygnacyjnych,

-   miejsce świadczenia dla wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz nabyć,

-   obowiązek podatkowy oraz ustalanie podstawy opodatkowania (w tym stosowanie właściwych kursów przeliczeniowych), a także jej korygowanie dla WDT oraz WNT,

-   terminy i warunki odliczania podatku naliczonego dotyczącego WNT,

-   wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

2.   Zagadnienia dotyczące importu usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca towarów oraz tzw. „eksportu” usług:

-   pojęcie importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

-   pojęcie „eksportu” usług,

-   obowiązek usługobiorcy/nabywcy towarów rozliczania podatku należnego w ramach importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

-   zasady ustalania miejsca świadczenia (opodatkowania) transakcji,

-   ustalanie statusu podatkowego kontrahenta,

-   moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

-   zasady ustalania podstawy opodatkowania oraz przeliczania na złote podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, a także korekty rozliczeń,

-   obowiązki ewidencyjne (deklaracyjne),

-   zasady odliczania podatku naliczonego.

3.   Rozwiązywanie zadań dotyczących wybranych transakcji.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO