Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Podatek dochodowy od osób fizycznych najważniejsze zagadnienia oraz omówienie zmian w PIT na 2019 rok 8 godz. wykładowych 

 

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących biura rachunkowe, działalność gospodarczą oraz innych zainteresowanych chcących pogłębić znajomość przepisów podatkowych.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz interpretacjami organów podatkowych w zakresie opodatkowania uzyskiwanych dochodów podatkiem dochodowym.

 

Tematyka szkolenia:

1.      Źródła przychodów, w tym:

  • Przychody ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, darowizny na rzecz pracowników oraz obowiązki płatnika związane z poborem zaliczek na podatek z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku.
  • Nieodpłatne świadczenia – kiedy powstaje obowiązek doliczenia do przychodu świadczeń postawionych do dyspozycji podatnika oraz jak ustalić wartość tych świadczeń – najnowsze interpretacje organów podatkowych.

2.      Zwolnienia z podatku dochodowego, w tym:

  • świadczenia stawiane do dyspozycji pracowników (świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia przyznawane na podstawie bhp, dowóz pracownika do pracy, podnoszenie kwalifikacji, zapomogi, świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy itp.),

3.      Ulgi, odliczenia od dochodu i od podatku z omówieniem zmian w tym: darowizny, ulga rehabilitacyjna i ulga prorodzinna.

4.      Omówienie najważniejszych zmian w przepisach PIT na 2019 rok.

5.      Omówienie najczęściejwystępujących problemów podczas przygotowywania deklaracji rocznych oraz informacji podatkowych.

6.      Panel dyskusyjny.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001