Miasto:
Łódź
Typ:
Kurs
Tryb:
Opłata:
1300,- zł od osoby
1235,- zł Cena dla członków wspierających
Raty:
420,- zł zaliczka,
880,- zł pozostała należność,
Zapisz się

Płace w praktyce – 50 godzin wykładowych

Istnieje możliwość realizacji zajęć w formule hybrydowej – do wyboru przez Uczestnika stacjonarnie lub zdalnie.

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie:

- będące absolwentami Kursu Zatrudnienie i płace,

- posiadające doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych, chcące poszerzyć oraz uaktualnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Program szkolenia obejmuje:

24 godz. – Naliczanie wynagrodzeń
18 godz. – Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa
  6 godz. – Umowy cywilnoprawne
  2 godz. – Zaliczenie końcowe - egzamin pisemny

Zakres tematyczny kursu:

 

Lp. Temat Liczba godzin
I.            Naliczanie wynagrodzeń

24 godz.

1.

 

 

2.

 

 

3.

Źródła prawa pracy: normy ogólnie obowiązujące i przepisy wewnątrzzakładowe. Gwarancja minimalnego wynagrodzenia. Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia

Obliczanie list płac z zastosowaniem różnych składników wynagrodzenia,  w tym ustalanie podstawy naliczania składek ZUS po przekroczeniu kwoty ograniczającej pobieranie składek emerytalno-rentowych oraz po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego.

Zasady obliczania różnorodnych składników wynagrodzenia w zależności od przepisów wewnątrzzakładowych - przykładowe składniki wprowadzane przepisami wewnątrzzakładowymi na liście płac.

Rozliczanie ewidencji czasu pracy

 
4.

 

 

5.

 

6.

Obliczanie wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, z tytułu pracy ponad wymiar, z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, w tym przekroczenia normy dobowej i średnio-tygodniowej.

Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Obliczanie wynagrodzeń za nieprzepracowane okresy rozliczeniowe, w tym z tytułu nieobecności spowodowanych:

-       urlopami wypoczynkowymi, urlopem bezpłatnym, urlopem      wychowawczym,

-       zwolnieniami lekarskimi,

-       zatrudnieniem w trakcie miesiąca, uwzględniając stawkę wynagrodzenia  zasadniczego stałego oraz przy zastosowaniu stawki godzinowej.

 
II.         Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

18 godz.

1.

 

2.

 

 

3.

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w przypadku wieloskładnikowych wynagrodzeń.

Obliczanie wysokości i okresów pobieranych świadczeń podczas choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, rodzicielski, ojcowski, świadczenie rehabilitacyjne).

Przykłady wypełniania druków Z-3, Z-3a, Z-3b.

 
III.      Umowy cywilnoprawne

6 godz.

1.

2.

3.

Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Stawka minimalna z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Obowiązkowe zgłoszenia do ZUS, przy zbiegu podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 
  Zaliczenie końcowe – egzamin pisemny

2 godz.

Ogółem:

50 godz.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • w soboty i niedziele, co drugi tydzień, od godz. 9:00.

Zapraszamy serdecznie!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członków wspierających z minimum rocznym stażem w Oddziale Okręgowym w Łodzi i opłaconą składką członkowską.

Dane do faktury
Załączniki
Załącz
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001