Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Ordynacja podatkowa – omówienie najważniejszych zmian 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących biura rachunkowe, działalność gospodarczą oraz innych zainteresowanych chcących pogłębić znajomość przepisów podatkowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz interpretacjami organów podatkowych w zakresie ordynacji podatkowej. 

Tematyka szkolenia:

I. Zmiany w przepisach ogólnych, w tym:

 

 • w zakresie skutków złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i placówce pocztowej operatora śwaidczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • w zakresie interpretacji ogólnych oraz interpretacji indywidualnych,
 • właściwości organów podatkowych.

II. Zmiany w zakresie zobowiązań podatkowych, w tym:

 • sposoby powstawania zobowiązań podatkowych,
 • odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta,
 • zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
 • zobowiązania podatkowe, zaległość podatkowa, nadpłata,
 • odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna – nowe stawki i warunki,
 • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • podpisywanie deklaracji,
 • korygowanie deklaracji,
 • prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych,
 • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich oraz odowiedzialność solidarna.

III. Zmiany w zakresie postępowań podatkowych, w tym:

 

 • określenia strony postępowania,
 • rodzajów pełnomocnictw,
 • uznania, kiedy pismo uznano za doręczone,
 • kwestii związanych z wezwaniem oraz wszczęciem postępowania,
 • dokumentów uznanych jako dowód w postępowaniu,
 • zawieszenia postępowania, wznowienia postępowania,
 • wydania decyzji oraz jej wygaśnięcia,
 • kar porządkowych.

IV. Zmiany w czynnościach sprawdzających oraz kontroli skarbowej.

V. Panel dyskusyjny.

 

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczeciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001