Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ordynacja podatkowa - omówienie najważniejszych zmian

Ordynacja podatkowa - omówienie najważniejszych zmian

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Ordynacja podatkowa – omówienie najważniejszych zmian 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących biura rachunkowe, działalność gospodarczą oraz innych zainteresowanych chcących pogłębić znajomość przepisów podatkowych.


Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz interpretacjami organów podatkowych w zakresie ordynacji podatkowej. 

Tematyka szkolenia:

I. Zmiany w przepisach ogólnych, w tym:

 

 • w zakresie skutków złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i placówce pocztowej operatora śwaidczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • w zakresie interpretacji ogólnych oraz interpretacji indywidualnych,
 • właściwości organów podatkowych.

II. Zmiany w zakresie zobowiązań podatkowych, w tym:

 • sposoby powstawania zobowiązań podatkowych,
 • odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta,
 • zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
 • zobowiązania podatkowe, zaległość podatkowa, nadpłata,
 • odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna – nowe stawki i warunki,
 • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • podpisywanie deklaracji,
 • korygowanie deklaracji,
 • prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych,
 • odpowiedzialność podatkowa osób trzecich oraz odowiedzialność solidarna.

III. Zmiany w zakresie postępowań podatkowych, w tym:

 

 • określenia strony postępowania,
 • rodzajów pełnomocnictw,
 • uznania, kiedy pismo uznano za doręczone,
 • kwestii związanych z wezwaniem oraz wszczęciem postępowania,
 • dokumentów uznanych jako dowód w postępowaniu,
 • zawieszenia postępowania, wznowienia postępowania,
 • wydania decyzji oraz jej wygaśnięcia,
 • kar porządkowych.

IV. Zmiany w czynnościach sprawdzających oraz kontroli skarbowej.

V. Panel dyskusyjny.

 

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczeciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO