Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Opodatkowanie obrotu i użytkowania nieruchomości, inwestycji w obce środki trwałe i budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie

Opodatkowanie obrotu i użytkowania nieruchomości, inwestycji w obce środki trwałe i budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
520,- zł od osoby,
zapisz się

Opodatkowanie obrotu i użytkowania nieruchomości, inwestycji w obce środki trwałe i budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie – 12 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych i komórek księgowych oraz osób chcących uaktualnić wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług i podatku dochodowego dot. obrotu i użytkowania nieruchomości.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień Doty. Opodatkowania obrotu i użytkowania nieruchomości i inwestycji.

 

Prowadzący szkolenie: Arkadiusz Szeląg

Biegły rewident, biegły sądowy w zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, wieloletni praktyk. Od 2002 r. wiceprezes Kancelarii Biegłych Rewidentów – świadczący usługi w zakresie działalności audytorskiej: doradztwa rachunkowego, finansowego i podatkowego; prowadzenie ksiąg rachunkowych; controllingu; obsługi przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Od 2004 r. wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz podatków.

 

Tematyka szkolenia:

Dzień 1

Podatek VAT:

 1. Stosowanie ustawy o VAT w obrocie nieruchomościami (zamiana, sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste).
 2. VAT przy nabyciu nieruchomości – prawo do odliczenia i ryzyka związane z odliczeniem.
 3. Kiedy obrót nieruchomościami stanowi odpłatną dostawę towaru lub świadczenie usługi?
 4. Prywatny obrót nieruchomościami, a opodatkowanie VAT.
 5. Termin powstania obowiązku podatkowego – data aktu czy data wydania?
 6. VAT przy nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych oraz przy użytkowaniu wieczystym.
 7. VAT przy znoszeniu współwłasności na mocy postanowienia sądowego.
 8. VAT przy zbyciu udziału:

a)    stawka podstawowa, a zwolnienie,

b)   korekta podatku VAT odliczonego przy nabyciu i ulepszeniach.

 1. Sprzedaż nieruchomości a VAT – czy i jak stosować zwolnienia?
 2. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne, a VAT.
 3. Służebności gruntowe, a VAT.

 

Dzień 2

Podatki dochodowe:

 1. Zwolnienia dochodu w przypadku sprzedaży funkcjonujące w ustawie o PIT.
 2. Zasady opodatkowania najmu i sprzedaży w PIT/CIT/Ryczałcie.
 3. Ustalanie wartości początkowej nieruchomości:

a)    zakup,

b)   aport,

c)    przekształcenie podmiotu,

d)    ulepszenie.

 1. Rozliczenie kosztów likwidacji niezamortyzowanego środka trwałego w celu wybudowania nowego obiektu.
 2. Ustalanie stawek amortyzacyjnych dla nowych i ulepszonych nieruchomości.
 3. Zmiana stawek amortyzacyjnych.
 4. Likwidacja, zaniechanie.

 

Podatek od darowizn i spadków:

 1. Zasady opodatkowania.
 2. Zwolnienia podatkowe.
 3. Kiedy stosujemy podatek od spadków, darowizn a kiedy podatek dochodowy przy dziedziczeniu?

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warukiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO