Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Odpłatne zbycie nieruchomości a podatek dochodowy od osób fizycznych – najważniejsze zagadnienia – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do notariuszy, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Celem szkolenia jest przybliżenie kwestii związanych z opodatkowaniem przychodów z odpłatnego zbycia oraz zamiany nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia, a także warunków pozwalających na zwolnienie z opodatkowania.

Podczas spotkania omówione zostaną najnowsze interpretacje podatkowe oraz orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

 

Tematyka szkolenia:

  1. WSTĘP
  2. Omówienie przepisów mających zastosowanie do odpłatnego zbycia nieruchomości.
  3. Definicje oraz rodzaje nieruchomości.
  4. Ustalenie momentu nabycia nieruchomości.
  5. Jak obliczyć termin do opodatkowania – omówienie na przykładach.
  6. Ustalenie podstawy opodatkowania.
  7. Omówienie ulg i zwolnień obowiązujących w 2017 roku.
  8. Odpowiedzi na pytania.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001