Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Nowe zwolnienie z podatku dochodowego - decyzja o wsparciu dla nowych inwestycji

Nowe zwolnienie z podatku dochodowego - decyzja o wsparciu dla nowych inwestycji

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Nowe zwolnienie z podatku dochodowego – decyzja o wsparciu dla nowych inwestycji 7 godz. wykładowych

 

 

Szkolenie adresowane jest do właścicieli i pracowników firm, które rozpoczęły lub planują rozpoczęcie inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu, właścicieli i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczaniem podmiotów korzystających ze wsparcia dla nowych inwestycji, doradców podatkowych, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z nową formą wsparcia dla inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego (zastępującą Specjalne Strefy Ekonomiczne).

 

Prowadzący szkolenie: Michał Sroczyński

Doradca podatkowy specjalizujący się w procedurze podatkowej, podatkach dochodowych, w tym rozliczeniach podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach przed organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi. Były pracownik organów kontroli skarbowej i samorządowych organów podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

 

Tematyka szkolenia:

1. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji:

a) uzasadnienie projektu

b) ramy prawne

c) dwie procedury

d) kryteria ilościowe i jakościowe

e) status przedsiębiorstwa.

 

2. Decyzja o wsparciu:

a) otrzymanie decyzji

b) zakres decyzji

c) zmiana decyzji

d) wygaśnięcie decyzji

f) cofnięcie decyzji.

 

3. Koszty kwalifikowane:

a) obliczenie puli pomocy publicznej

b) koszty nowej inwestycji

c) koszty pracy.

 

4. Dochód z działalności zwolnionej:

a) zwolnienie z podatku dochodowego

b) wyodrębnienie organizacyjne pozostałej działalności

c) odliczanie strat

d) zaliczki na podatek

e) zeznanie roczne

f) klauzula antyoptymalizacyjna.

 

5. Kwalifikowanie przychodów jako zwolnionych z opodatkowania:

a) zasady ogólne

b) działalność objęta decyzją, działalność pozostała, działalność pomocnicza

c) działalność podstawowa, operacyjna, finansowania.

 

6. Kwalifikowanie kosztów do dochodu zwolnionego lub opodatkowanego:

a) zasady ogólne

b) bezpośrednia alokacja, alokacja procentowa

c) poszczególne rodzaje kosztów.

 

7. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna:

a) moment uzyskania pomocy publicznej

b) limit pomocy publicznej a zwolnienie podatkowe

c) dyskontowanie pomocy publicznej

d) łączenie pomocy publicznej

e) przechowywanie dokumentacji

f) zwrot pomocy publicznej.

 

8. Zarządzający obszarami, pomoc przedsiębiorcom.

9. Przepisy przejściowe.

10. Stosowanie orzeczeń i interpretacji dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych.

11. Porównanie procedur.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO