Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
350,- zł od osoby
Zapisz się

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce – różne przypadki obliczania wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy – warsztaty – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych, księgowych, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, właścicieli firm, a także osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i uporządkowanie wiedzy z zakresu kadr i płac, w oparciu o aktualny stan prawny, najnowsze interpretacje urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego.

 

Prowadzący szkolenie: Jolanta Sawicka

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk, od kilkunastu lat pracujący w strukturach działów kadrowo-płacowych zróżnicowanych firm polskich i zagranicznych. Specjalista w zakresie audytu naliczania wynagrodzeń, czasu pracy, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, zasiłków chorobowych i rodzicielskich.

 

Tematyka szkolenia:

1. Ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku - jakie składniki wynagrodzeń wchodzą w jego skład - zadania przy różnych składnikach płacowych.

2. Wynagrodzenie za godziny nocne.

3. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia Emerytalne i Rentowe na przykładach.

4. Skala podatkowa w 2019 roku z omówieniem zmian od 01.01.2020 r.

5. Lista płac dla pracownika z wynagrodzeniem zasadniczym, premią, wynagrodzeniem za czas choroby, zasiłkiem opiekuńczym - od brutto do netto, w tym ustalenie podstaw obowiązkowych składek społecznych, podstawy składki zdrowotnej, podstawy opodatkowania.

6. Zmiany warunków wynagradzania, kiedy można dokonać zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych, kiedy należy dokonać zmian w umowach o pracę.

7. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

8. Sposób wypłaty wynagrodzenia oraz termin jego wypłaty.

9. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, przy różnego rodzajach nieobecności: urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie, zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, zatrudnienie w trakcie miesiąca.

10. Zmiana etatu w trakcie miesiąca – ustalenie wynagrodzenia.

11. Zwolnienie lekarskie podczas urlopu wypoczynkowego.

12. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie roku.

13. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

14. Urlop na żądanie, urlop dodatkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.

15. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - które składniki zaklasyfikować do podstawy wynagrodzenia za urlop.

16. Naliczanie wynagrodzenia za urlop na przykładach.

17. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – które składniki zaklasyfikować do podstawy ekwiwalentu za urlop.

18.  Uzupełnianie podstawy ekwiwalentu za urlop.

19.  Ustalanie współczynnika za urlop.

20.  Naliczanie ekwiwalentu za urlop na przykładach.

21.  Ustalanie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i dni dla matki z dzieckiemoraz zasady nabycia prawa do tego urlopu.

22. Opieka nad dzieckiem - w dniach, czy w godzinach uwzględniając niepełhy etat i pracę w systemie równoważnym.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001