Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Najważniejsze zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2019 i 2020 roku

Najważniejsze zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2019 i 2020 roku

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-29
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Najważniejsze zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT w 2019 i 2020 roku – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych i komórek księgowych oraz osób chcących uaktualnić wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług i podatku dochodowego.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie kluczowych problemów i zmian przepisów w zakresie podatku VAT i CIT w 2019 i 2020 r. W oparciu o przykłady, zdobycie umiejętności stosowania w praktyce zmienionych przepisów.

 

Prowadzący szkolenie: Arkadiusz Szeląg

Biegły rewident, biegły sądowy w zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, wieloletni praktyk. Od 2002 r. wiceprezes Kancelarii Biegłych Rewidentów – świadczący usługi w zakresie działalności audytorskiej: doradztwa rachunkowego, finansowego i podatkowego; prowadzenie ksiąg rachunkowych; controllingu; obsługi przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Od 2004 r. wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz podatków.

 

Tematyka szkolenia:

Podatek VAT

Kasy fiskalne online – od 1.05.2019 r.

 • wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas,
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy o-line – dla kogo i w jakich terminach?

Zmiany zasad stosowania zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości – od 07.2019 r.

 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia,
 • sposób liczenia upływu okresu od pierwszego zasiedlenia,
 • skutki błędnego zastosowania zwolnienia lub stawki 23% dla sprzedającego i kupującego.

Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.

 • uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem,
 • obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US,
 • odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US.

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od 1.11.2019 r.

 • zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
 • towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji,
 • sankcje za braki na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań,
 • wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych.

Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.

 • zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego.

Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

 • wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT,
 • zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K,
 • pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK,
 • sankcja za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK,
 • uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane,
 • opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców.

Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.

 • zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług,
 • przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług,
 • wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.

Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

 • zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie,
 • wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi.

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyroki TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych – przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • Wyrok TS UE w sprawie momentu uznania usługi budowlanej za wykonaną – rola protokołu zdawczo-odbiorczego wyrok TS UE w odliczeniu VAT przy rozliczeniu kart paliwowych przez pośredników.

 

Podatek CIT i PIT

Wprowadzenie ulgi na złe długi – 1.01.2020 r.:

 • warunki do zastosowania nowych przepisów,
 • obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
 • korekta dochodu lub straty podatkowej,
 • rozliczanie skutków przez wiele lat,
 • sposób rozliczenia nowej regulacji przy płatności zaliczek na podatek,
 • transakcje między podmiotami powiązanymi.

Skutki błędnej płatności za faktury – od 1.01.2020 r.:

 • nowy rejestr podatników VAT od 1.09.2019 r. i skutki w CIT od 1.01.2020 r.,
 • sposób weryfikacji kontrahentów,
 • konieczność podwójnego sprawdzania kontrahenta i problem archiwizacji,
 • „donos” na kontrahenta jako sposób na uniknięcie konsekwencji podatkowych, sposób liczenia terminów,
 • problem z kosztami podatkowymi przy płatnościach powyżej 15.000 zł (zmniejszenie kosztów, w tym odpisów amortyzacyjnych, zwiększenie przychodów),
 • sposób liczenia limitu, w tym przypadki szczególne (np. umowy ciągłe, umowy ramowe),
 • przychód podatkowy jako sankcja za błędny przelew.

Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment – od 1.01.2020 r.:

 • nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
 • utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty,
 • wyjątki,
 • przepisy przejściowe i zasady stosowania.

Podsumowanie najistotniejszych zmian w CIT w 2019 r. z ujęciem problemów okresu przejściowego:

 • koszty finansowania kapitałem własnym,

          zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne od 2020 r.,

 • możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
 • obniżka stawki CIT – 9%,
 • koszty amortyzacji, leasingu i użytkowania samochodu osobowego,
 • podatek od nieruchomości komercyjnych.

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach CIT / PIT

 • nowe stanowisko w sprawie przychodu z wynajmu nieruchomości,
 • koszty finansowania dłużnego,
 • amortyzacja jednorazowa.

 

 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

 

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO