Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Najnowsze zmiany w prawie pracy. Jak prawidłowo stosować nowelizacje przepisów

Najnowsze zmiany w prawie pracy. Jak prawidłowo stosować nowelizacje przepisów

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Najnowsze zmiany w prawie pracy – jak prawidłowo stosować nowelizacje przepisów  – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników, osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, osób zarządzających spółkami osobowymi, członków zarządu osób prawnych, dyrektorów personalnych, specjalistów HR, kadrowców oraz innych osób (dyrektorzy, kierownicy) zarządzających pracownikami w danej firmie.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy, występujących w praktyce zatrudniania i zwalniania pracowników oraz będącymi przedmiotem interpretacji sądów, z uwzględnieniem najnowszych zmian Kodeksu pracy. Szkolenie pozwoli Uczestnikom zabezpieczyć swoje interesy w zakresie stosunku pracy objętego nowymi regulacjami prawnymi.

 

Prowadzący szkolenie: mec. Piotr Dudowicz

Adwokat, posiadający bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, wynikające z prowadzonych postępowań sądowych oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

 

Tematyka szkolenia:

1. Nawiązanie stosunku pracy z mocy zawarcia umowy o pracę. Moment nawiązania stosunku pracy a data zawarcia umowy o pracę.

2. Rodzaje umów o pracę.

3. Stosunek pracy a umowa cywilna. Omówienie różnic. Konsekwencje nieprawidłowego zastosowania umowy cywilnej w zatrudnieniu.

4. Nowe zasady zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia/umowy o świadczenie usług – minimalna stawka godzinowa. Zakres stosowania minimalnej stawi godzinowej wraz z omówieniem wyłączeń. Zastosowanie minimalnej stawki godzinowej przy wynagrodzeniu ryczałtowym. Sposoby rejestracji liczby godzin wykonanych usług.

5. Forma i treść umowy o pracę. Potwierdzenie warunków zatrudnienia – tzw. „syndrom pierwszej dniówki”.

6. Nowelizacja regulacji w zakresie umowy na okres próbny. Możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem.

7. Warunki i skutki zawierania umów o pracę na czas określony wraz z omówieniem limitów dotyczących okresu trwania i ilości tych umów, konsekwencji naruszenia limitów oraz przypadków uzasadniających odstąpienie od limitów.

8. Wypowiadanie umów o pracę oraz rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia w świetle nowelizacji Kodeksu pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy rozwiązywaniu umów o pracę. Nowe terminy odwołań.

9. Nowe zasady i forma zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy wraz z analizą możliwości odwołania zwolnienia.

10. Zakres stosowania nowych regulacji do umów o pracę zawartych przed wejściem w życie nowelizacji.

11. Świadectwo pracy – najnowsze regulacje – nowe zasady wystawiania świadectwa pracy, nowa treść świadectwa pracy, zmiany trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.

12. Nowe zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

13. Podsumowanie – panel dyskusyjny.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłącana kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO