Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Leasing – problemy bilansowe i podatkowe – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób z działów księgowości, finansowych, głównych księgowych oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych elementów umowy leasingu oraz zasad ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym aktywów, zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów.

 

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia:

 • Umowa leasingu;
 • Leasing operacyjny;
 • Leasing finansowy;
 • Okres trwania umowy leasingu;
 • Wartość hipotetyczna netto;
 • Wartość rzeczywista netto;
 • Opłaty leasingowe (raty leasingowe, opłata manipulacyjna, opłata wstępna, opłata końcowa);
 • Okres użytkowania;
 • Stopa procentowa leasingu.

2. Leasing finansowy:

 • Przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ujęcie w księgach pomocniczych i księdze głównej);
 • Odpisy amortyzacyjne (metody amortyzacji, ujęcie w księgach);
 • Księgowanie rat leasingowych z podziałem na ratę spłaty kapitału i odsetki;
 • Problemy podatkowe.

3. Leasing operacyjny:

 • Metody ustalania rat kapitałowych i części odsetkowej;
 • Księgowanie rat leasingowych;
 • Księgowanie raty spłaty kapitału;
 • Księgowanie odsetek;
 • Ewidencyjne problemy ujęcia umów leasingowych w księgach rachunkowych;
 • Problemy podatkowe.

4. Leasing zwrotny.

5. Rozrachunki w walucie obcej a wycena i ujęcie księgowe transakcji leasingu.

6. Zmiana okresu leasingu (przedłużenie lub skrócenie okresu umowy).

7. Zakończenia umowy leasingu oraz wycena wartości końcowej przedmiotu umowy.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001