Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Inwentaryzacja – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się praktyczną realizacją inwentaryzacji, odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, głównych księgowych i księgowych, zajmujących się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, oraz innych osób zainteresowanych tematyką inwentaryzacji.

 

Cel szkolenia: Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

 

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Funkcje i cele inwentaryzacji.

2. Etapy, harmonogram i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji.

3. Podstawowe zasady inwentaryzacyjne:

3.1. Zasada podwójnej kontroli i "zamkniętych drzwi";

3.2. Zasada kompletności i kompleksowości oraz "zaskoczenia";

3.3. Zasada uczestnictwa osoby odpowiedzialnej za składniki majątku;

3.4. Zasada komisyjności i fachowości komisji spisowej.

4. Metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji:

4.1. Metoda pełnej inwentaryzacji okresowej;

4.2. Metoda pełnej inwentaryzacji ciągłej;

4.3. Metoda wyrywkowa inwentaryzacji ciągłej lub okresowej.

5. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna:

5.1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury;

5.2. Przebieg i dokumentacjia spisu z natury:

5.2.1. Arkusze spisowe,

5.2.2. Spis składników trudnych do pomiaru,

5.2.3. Spis z natury wybranych składników majątkowych,

5.2.4. Dokumentacja spisu z natury,

5.2.5. Czynności po zakończeniu spisu z natury.

5.3. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych.

6. Pozostałe techniki inwentaryzacyjne:

6.1. Metoda pisemnego potwierdzania stanów (zakres stosowania po 2002 roku);

6.2. Metoda weryfikacji tj. porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

7. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek.

8. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania (w tym występowanie na drogę sądową).

9. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych:

9.1. Odchylenie w granicy norm;

9.2. Odchylenie poza granicami norm;

9.3. Skutki zdarzeń nadzwyczajnych.

10. Dokumentacja przeprowadzania inwentaryzacji:

10.1. Instrukcja inwentaryzacyjna;

10.2. Czynności poprzedzające inwentaryzacje;

10.3. Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych;

10.4. Plan i program inwentaryzacji;

10.5. Dokumentacja z badania;

10.6. Zakończenie inwentaryzacji i zalecenia pokontrolne.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji, wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001