Inwentaryzacja

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-12-05
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Inwentaryzacja – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się praktyczną realizacją inwentaryzacji, odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową oraz środkami trwałymi i wyposażeniem, głównych księgowych i księgowych, zajmujących się rozliczeniem aktywów inwentaryzacji, oraz innych osób zainteresowanych tematyką inwentaryzacji.

 

Cel szkolenia: Zapoznanie z zasadami prawidłowego przeprowadzenia procesu inwentaryzacji w firmie, szczególnie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu przykładowych zadań z zakresu inwentaryzacji.

 

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Funkcje i cele inwentaryzacji.

2. Etapy, harmonogram i odpowiedzialność w procesie inwentaryzacji.

3. Podstawowe zasady inwentaryzacyjne:

3.1. Zasada podwójnej kontroli i "zamkniętych drzwi";

3.2. Zasada kompletności i kompleksowości oraz "zaskoczenia";

3.3. Zasada uczestnictwa osoby odpowiedzialnej za składniki majątku;

3.4. Zasada komisyjności i fachowości komisji spisowej.

4. Metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji:

4.1. Metoda pełnej inwentaryzacji okresowej;

4.2. Metoda pełnej inwentaryzacji ciągłej;

4.3. Metoda wyrywkowa inwentaryzacji ciągłej lub okresowej.

5. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna:

5.1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury;

5.2. Przebieg i dokumentacjia spisu z natury:

5.2.1. Arkusze spisowe,

5.2.2. Spis składników trudnych do pomiaru,

5.2.3. Spis z natury wybranych składników majątkowych,

5.2.4. Dokumentacja spisu z natury,

5.2.5. Czynności po zakończeniu spisu z natury.

5.3. Inwentaryzacja obcych składników majątkowych.

6. Pozostałe techniki inwentaryzacyjne:

6.1. Metoda pisemnego potwierdzania stanów (zakres stosowania po 2002 roku);

6.2. Metoda weryfikacji tj. porównania stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

7. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek.

8. Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania (w tym występowanie na drogę sądową).

9. Księgowe ujęcie różnic inwentaryzacyjnych:

9.1. Odchylenie w granicy norm;

9.2. Odchylenie poza granicami norm;

9.3. Skutki zdarzeń nadzwyczajnych.

10. Dokumentacja przeprowadzania inwentaryzacji:

10.1. Instrukcja inwentaryzacyjna;

10.2. Czynności poprzedzające inwentaryzacje;

10.3. Harmonogram czynności inwentaryzacyjnych;

10.4. Plan i program inwentaryzacji;

10.5. Dokumentacja z badania;

10.6. Zakończenie inwentaryzacji i zalecenia pokontrolne.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji, wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO