Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby
Zapisz się

Gospodarka magazynowa – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z działów magazynowania, zaopatrzenia, handlowych i księgowości, w tym specjalistów oraz kierowników i innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową i jej prawidłową ewidencję.

 

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów.

 

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej:

 • podstawowe definicje (cena zakupu, cena nabycia, koszty zakupu, magazyn, magazynier);
 • instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie;
 • dokumentacja obrotu magazynowego i jej zgodność pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;'
 • zasady przyjmowania i wydawania zapasów z magazynu;
 • kontrola gospodarki magazynowej

2. Metody wyceny aktywów obrotowych zgodnie z przepisami bilansowymi:

 • wycena przychodu i stanu zapasów magazynowych;
 • wycena rozchodu.

3. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych:

 • odpowiedzialność jednostkowa;
 • wspólna odpowiedzialność materialna pracowników.

4. Prawidłowe przyjmowanie i przekazywanie magazynów.

5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w magazynach:

 • przygotowanie magazynów do inwentaryzacji;
 • przebieg i terminy inwentaryzacji;
 • rodzaje inwentaryzacji (roczna, zdawczo-odbiorcza, ciągła, kontrolna);
 • niedobory i nadwyżki oraz ich rozliczenia.

6. Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego Magazyn.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001