Gospodarka magazynowa

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2019-11-27
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Gospodarka magazynowa – 7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z działów magazynowania, zaopatrzenia, handlowych i księgowości, w tym specjalistów oraz kierowników i innych osób odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową i jej prawidłową ewidencję.

 

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów.

 

Prowadząca szkolenie: Ewa Stopczyńska

Biegły rewident. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Posiada doświadczenie zawodowe głównej księgowej, dyrektora finansowo-ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym i spółkach prawa handlowego oraz w biurze rachunkowym. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej:

 • podstawowe definicje (cena zakupu, cena nabycia, koszty zakupu, magazyn, magazynier);
 • instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie;
 • dokumentacja obrotu magazynowego i jej zgodność pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;'
 • zasady przyjmowania i wydawania zapasów z magazynu;
 • kontrola gospodarki magazynowej

2. Metody wyceny aktywów obrotowych zgodnie z przepisami bilansowymi:

 • wycena przychodu i stanu zapasów magazynowych;
 • wycena rozchodu.

3. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych:

 • odpowiedzialność jednostkowa;
 • wspólna odpowiedzialność materialna pracowników.

4. Prawidłowe przyjmowanie i przekazywanie magazynów.

5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w magazynach:

 • przygotowanie magazynów do inwentaryzacji;
 • przebieg i terminy inwentaryzacji;
 • rodzaje inwentaryzacji (roczna, zdawczo-odbiorcza, ciągła, kontrolna);
 • niedobory i nadwyżki oraz ich rozliczenia.

6. Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego Magazyn.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO