Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ewidencjonowanie i dokumentowanie w podatku od towarów i usług

Ewidencjonowanie i dokumentowanie w podatku od towarów i usług

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Ewidencjonowanie i dokumentowanie w podatku od towarów i usług

  7 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości i sprzedaży, biur rachunkowych i doradztwa podatkowego.

 

Cel szkolenia: zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi w 2018 roku w zakresie podatku od towarów i usług. Zdobycie i utrwalenie kompleksowej wiedzy w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania w podatku od towarów i usług.

 

Prowadzący szkolenie: Łukasz Paczkowski

Właściciel biura rachunkowego. Były pracownik aparatu skarbowego – działu kontroli podatkowej. Wykładowca SKwP w zakresie podatków.

 

Tematyka szkolenia:

1. Omówienie regulacji prawnych:

- przepisy zawarte w ustawie o VAT,

- przepisy zawarte w rozporządzeniach wykonawczych.

2. Ogólne zasady wystawiania faktur:

- zasada ogólna wystawiania faktur,

- wystawcy faktur czyli kto i kiedy wystawia fakturę,

- elementy faktury – obligatoryjne i fakultatywne,

- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturami.

3. Omówienie przykładów wystawiania różnych rodzajów faktur:

- faktury zaliczkowe,

- faktury uproszczone,

- faktury zbiorcze,

- samofakturowanie,

- faktury VAT RR, VAT MARŻA, VAT MP,

- faktury przy obrocie towarami i usługami z załącznika nr 11,

- duplikaty faktur,

- faktury wewnętrzne,

- faktury pro-forma,

- puste faktury.

4. Odpowiedzialność karna:

- za wystawianie i "posiadanie" pustych faktur, wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego od 30% do 100%,

- skutki błędnego rozliczania faktur zakupowych,

- odpowiedzialność nabywcy za zaległości w VAT przez sprzedającego.

5. Faktury korygujące, noty korygujące:

- kiedy wystawić notę, a kiedy fakturę korygującą,

- zbiorcze faktury korygujące,

- obowiązek podatkowy przy korektach faktur, rozliczenie korekt po stronie nabywcy i dostawcy,

- potwierdzanie faktur korygujących.

6. Faktury elektroniczne, zasady przechowywania faktur tradycyjnych i elektronicznych:

- rozporządzenie wykonawcze w sprawie faktur elektronicznych,

- format, droga przesyłu, podpis faktury elektronicznej,

- archiwizacja i przechowywanie faktur (nowe zasady - wydłużony okres przechowywania w niektórych przypadkach).

7. Refakturowanie faktur:

- ogólne zasady refakturowania,

- refakturowanie mediów, czynszów, leasingu, najmu a stawki VAT,

- świadczenia kompleksowe przy refakturach.

8. Ewidencjonowanie przy użyciu kas i drukarek fiskalnych:

- kas fiskalne on-line,

- wystawianie faktur dla firm tylko na podstawie paragonu z nr NIP.

9. Jednolite Pliki Kontrolne:

- prawidłowość sporządzonych ewidencji dostawy i podatku należnego oraz nabyć i podatku naliczonego jako podstawa sporządzenia prawidłowych plików kontrolnych,

- prowadzenie ewidencji przy użyciu programów komputerowych (faktyczna likwidacja ewidencji papierowych).

10. Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw dotyczących fakjturowania i ewidencjonowania:

- kto może być takim przestępcą?

- na czym polega umyślne lub nieumyślne popełnianie takich przestępstw i co się z tym wiąże?

11. Podsumowanie omawianego materiału.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO