Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
Opłata:
360,- zł od osoby
Zapisz się

Dostawa nieruchomości i rozliczenie najmu w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest omówienie zasad opodatkowania dostawy nieruchomości na gruncie podatku VAT, w tym zasad stosowania zwolnień, z uwzględnieniem zmian orzecznictwa i interpretacji Dyrektora KIS na przestrzeni ostatnich lat. W trakcie szkolenia zostaną omówione również zasady rozpoznania przychodu ze zbycia nieruchomości na gruncie podatku dochodowego, a także zasady rozliczenia podatkowego najmu, w tym czynszu i opłat za media. Przedmiotem szkolenia będzie również zaprezentowanie najnowszych poglądów organów podatkowych i sądów dotyczących stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Prowadzący szkolenie: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach PIT i CIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

Tematyka szkolenia:

1. Status sprzedającego i jego skutki podatkowe

 1. Prywatne transakcje a powtarzalność działań – kiedy sprzedaż nieruchomości uznana zostanie za działalność gospodarczą – najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych!
 2. Czy wynajem kilku mieszkań jest działalnością gospodarczą? Utrata prawa do stosowania ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego.

2. Dostawa działek niezabudowanych na gruncie VAT

 1. Zasady opodatkowania dostawy działek niezabudowanych – indywidualne ustalenie statusu działki. Wytyczne Dyrektora KIS i sądów administracyjnych!
 2. Stawka VAT przy dostawie działek niezabudowanych.
 3. Zwolnienie z VAT dla dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane – jak ustalić status działki?
 4. Jakie dokumenty zgromadzić na wypadek kontroli podatkowej?

3. Dostawa gruntów zabudowanych

 1. Pojęcie nieruchomości zabudowanej – definicje budynku i budowli.
 2. Zasady opodatkowania dostawy budynków, budowli i ich części.
 3. Ustalenie podstawy opodatkowania przy dostawie budynków, budowli lub ich części.
 4. Stawka VAT dla dostawy budynków mieszkalnych i użytkowych.
 5. Pierwsze zasiedlenie – czy sprzedaż nieruchomości po dwóch latach od dnia oddania do używania podlega VAT – przełomowe orzecznictwo TSUE i NSA oraz wyjaśnienia MF – planowane zmiany przepisów na 2020 r.
 6. Rezygnacja ze zwolnienia od VAT – forma i terminy złożenia oświadczenia.
 7. Zwolnienie z VAT budynków, budowli lub ich części, gdy podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT.
 8. Jakie dokumenty zgromadzić na wypadek kontroli podatkowej?

4. Aktualne problemy związane z dostawą nieruchomości w świetle najnowszych wyjaśnień KIS i orzeczeń sądów administracyjnych

 1. Sprzedaż mieszkania wraz z wyposażeniem – jak ustalić podstawę opodatkowania i właściwą stawkę VAT?
 2. Sprzedaż apartamentu wczasowego – właściwa stawka VAT.
 3. Cesja praw z umowy deweloperskiej na gruncie VAT oraz PIT i CIT.
 4. Dostawa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego nieruchomość a VAT i PCC.
 5. Nieruchomość jako wkład do spółki – skutki podatkowe na gruncie VAT, CIT i PIT.
 6. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości wspólnikom przez spółkę osobową jako forma optymalizacji podatkowej – skutki VAT i PIT.

5. Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego – zaliczka, faktura czy termin płatności?
 2. Czy otrzymanie zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku wystawienia faktury?
 3. Wystawianie faktur – czy zawsze jest konieczne?
 4. Refakturowanie mediów – jaka jest właściwa stawka podatku?
 5. Świadczenia kompleksowe – najem i media – jaką stawkę VAT należy zastosować? Jakie pozycje powinny znaleźć się na fakturze?
 6. Stawka podatku.
 7. Zwolnienie z VAT usług najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym – czy wynajęcie lokalu Spółce na potrzeby jej pracowników może korzystać ze zwolnienia?
 8. Moment powstania przychodu w podatkach dochodowych z tytułu zapłaty czynszu najmu oraz opłat za media.

6. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek prywatny oraz firmowy.

 1. Czy sprzedaż lokalu stanowiącego ŚT firmy zawsze będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej?
 2. Czy sprzedaż lokalu firmowego po 5 latach od nabycia jest opodatkowana?
 3. Kiedy nie można rozliczyć straty powstałej przy sprzedaży nieruchomości?
 4. Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości.

7. Nowe zasady ustalania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości – nowelizacja 2019!

a. Nowe zasady obliczania 5-letniego terminu warunkującego opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości.

b. Nowe zasady rozliczenia kosztów podatkowych poniesionych przez spadkodawcę przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

8. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości – tzw. ulga mieszkaniowa – zmiany przepisów od 2019 roku!

 1. Czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej posiadając kilka mieszkań?
 2. Zakup mieszkania na wynajem a prawo do ulgi?
 3. Wpłata dokonana na postawie umowy deweloperskiej jako wydatek na „cele mieszkaniowe”.
 4. Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji rocznej.

9. Amortyzacja nieruchomości

 1. Inwestycje w obcym środku trwałym – kontrowersje związane z nakładami na wynajmowany lokal w stanie surowym – czy stawka 10% jest zasadna?
 2. Inwestycje w obcym środku trwałym – czy są możliwe, gdy właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?
 3. Indywidualna stawka amortyzacyjna w wysokości 10% dla lokali ulepszonych i używanych.
 4. Czy można obniżać wstecz stawki amortyzacyjne – precedensowy wyrok WSA w Warszawie!
 5. Amortyzacja nieruchomości wykorzystywanej w działalności jednego z małżonków.
 6. Decyzja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży a kontynuacja amortyzacji.
 7. Amortyzacja przy najmie prywatnym.

10. Ryczałt podatkowy przy najmie – zmiana przepisów od 2019 roku.

 1. Zasady stosowania ryczałtu.
 2. Czy małżonkowie stosujący ryczałt powinni sumować swoje przychody w celu ustalenia właściwej stawki ryczałtu?
 3. Wynajem nieruchomości na doby a ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.
 4. Czy wynajmując kilka mieszkań nadal można stosować ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.

11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001