Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Dostawa nieruchomości i rozliczenie najmu w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS

Dostawa nieruchomości i rozliczenie najmu w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Dostawa nieruchomości i rozliczenie najmu w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS – 8 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest omówienie zasad opodatkowania dostawy nieruchomości na gruncie podatku VAT, w tym zasad stosowania zwolnień, z uwzględnieniem zmian orzecznictwa i interpretacji Dyrektora KIS na przestrzeni ostatnich trzech lat. W trakcie szkolenia zostaną omówione również zasady rozpoznania przychodu ze zbycia nieruchomości na gruncie podatku dochodowego, a także zasady rozliczenia podatkowego najmu.

Prowadzący szkolenie: Kacper Sołoniewicz

Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach PIT i CIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

 

Tematyka szkolenia:

 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
 1. Kluczowe regulacje prawne w zakresie obrotu nieruchomościami.
 • Kodeks cywilny.
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece – zasady korzystania z elektronicznych ksiąg wieczystych.
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów.
 • Przykładowe postanowienia umowne zabezpieczające strony.
 • Umowa najmu okazjonalnego – skuteczna forma ochrony właściciela lokalu.
 1. Status sprzedającego i jego skutki podatkowe.
 • Prywatne transakcje a powtarzalność działań – kiedy sprzedaż nieruchomości uznana zostanie za działalność gospodarczą – najważniejsze orzeczenie sądów administracyjnych!
 • Transakcje zbycia nieruchomości dokonywane przez podatnika VAT – zasady stosowania zwolnień.
 1. DOSTAWA NIERUCHOMOŚCI
 1. Dostawa działek niezabudowanych na gruncie VAT
 • Zasady opodatkowania dostawy działek niezabudowanych – indywidualne ustalenie statusu działki. Wytyczne Dyrektora KIS i sądów administracyjnych!
 • Stawka VAT przy dostawie działek niezabudowanych.
 • Zwolnienie z VAT dla dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane – jak ustalić status działki?
 • Udokumentowanie dostawy działek niezabudowanych – paragon, faktura, akt notarialny?
 1. Dostawa gruntów zabudowanych.
 • Pojęcie nieruchomości zabudowane – definicje budynku i budowli.
 • Zasady opodatkowania dostawy budynków, budowli i ich części.
 • Ustalenie podstawy opodatkowania przy dostawie budynków, budowli lub ich części.
 • Zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części.
 • Pierwsze zasiedlenie – czy sprzedaż nieruchomości po dwóch latach od dnia oddania do używania podlega VAT – przełomowe orzecznictwa TSUE i NSA oraz wyjaśnienia MF – planowane zmiany przepisów na 2019 r.
 • Zwolnienie z VAT budynków, budowli lub ich części, gdy podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT.
 • Udokumentowanie dostawy budynków, budowli lub ich części – paragon, faktura, akt notarialny?
 1. Dostawa Przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego nieruchomość a VAT i PCC.
 2. Nieruchomość jako wkład do spółki – skutki podatkowe na gruncie VAT, CIT i PIT.
 3. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości wspólnikom przez Spółkę osobową jako forma optymalizacji podatkowej – skutki VAT i PIT.
 1. NAJEM
 1. Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – zaliczka, faktura czy termin płatności?
 • Czy otrzymanie zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku wystawienia faktur?
 • Podstawa opodatkowania przy najmie.
 • Stawka podatku.
 • Wystawianie faktur – czy zawsze jest konieczne?
 • Refakturowanie mediów – jaka jest właściwa stawka podatku?
 • Świadczenia kompleksowe – najem i media – jaką stawkę VAT należy zastosować? Jakie pozycje powinny znaleźć się na fakturze?
 • Kasa fiskalna – zwolnienia wynikające z nowego rozporządzenia na 2019 rok.
 • Zwolnienie z VAT usług najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym – czy wynajęcie lokalu Spółce na potrzeby jej pracowników może korzystać ze zwolnienia?
 1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek prywatny albo firmowy.
 • Czy sprzedaż lokalu stanowiącego ŚT firmy zawsze będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej?
 • Czy sprzedaż lokalu firmowego po 5 latach od nabycia jest opodatkowania?
 • Kiedy nie można rozliczyć straty powstałej przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości?
 1. Nowe zasady ustalania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości – nowelizacja 2019!
 • Nowe zasady obliczania 5-letniego terminu warunkującego opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości.
 • Nowe zasady rozliczenia kosztów podatkowych poniesionych przez spadkodawcę przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.
 1. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości – tzw. Ulga mieszkaniowa – zmiany przepisów od 2019 roku!
 • Czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej posiadając kilka mieszkań?
 • Zakup mieszkania na wynajem a prawo do ulgi?
 • Wpłata dokonana na podstawie umowy deweloperskiej jako wydatek na „cele mieszkaniowe”.
 • Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji rocznej.
 1. Amortyzacja przy najmie prywatnym – jak amortyzować wynajmowane mieszkanie nie prowadząc działalności gospodarczej?
 2. Ryczałt podatkowy przy najmie – zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Zasady stosowania ryczałtu.
 • Czy małżonkowie stosujący ryczałt powinni sumować swoje przychody w celu ustalenia właściwej stawki ryczałtu?
 • Wynajem nieruchomości na doby a ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.
 • Czy wynajmując kilka mieszkań nadal można stosować ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS.
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO