Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
3480,- zł od osoby,
600,- zł kwota wymaganej zaliczki
zapisz się

Dla kandydatów na certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych 208 godz. wykładowych

 

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

 

Kurs obejmuje swym zakresem 208 godz., w tym pięć bloków tematycznych:

Blok 1

Zasady i wymagania organizacyjno–prawne świadczenia usług księgowych

24 godz.

Blok 2

Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

8 godz.

Blok 3

Prawo podatkowe

84 godz.

Blok 4

Płace i ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia i przykłady praktyczne

32 godz.

Blok 5

Rachunkowość z uwzględnieniem prawa podatkowego

56 godz.

Zaliczenie końcowe – egzamin

4 godz.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

1)  posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,

2)  posiadające wiedzę i umiejętności potwierdzone:

  • Certyfikatem specjalisty ds. rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uzyskanym po zaliczeniu końcowym (egzaminie) z zakresu kursu II stopnia rachunkowości, lub
  • zaliczonym egzaminem wstępnym z zakresu wymagań określonych dla kursu II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia, lub
  • zaświadczeniem o ukończeniu kursu Akademia Biur Rachunkowych,

3) posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w rachunkowości w ostatnich pięciu latach,

4) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

5) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • nadesłanie karty zgłoszenia oraz
  • wpłata wymaganej zaliczki.    

Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez organizatora.  

Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu pozostałej kwoty należności o 5%.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:

  • 2 razy w tygodniu od godz. 16.45

 

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 622), a także Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i tytuł certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO