Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Cash Flow wg ustawy o rachunkowości - warsztaty

Cash Flow wg ustawy o rachunkowości - warsztaty

Miasto:
Łódź
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Cash Flow wg ustawy o rachunkowościwarsztaty – 8 godz. wykładowych

Uczestnicy powinni posiadać na zajęciach własny laptop / tablet z wgranym programem EXCEL

Szkolenie z zakresu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostkach innych niż banki i zakłady ubezpieczeń. Szkolenie adresowane jest do osób sporządzających i analizujących sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

 

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat rachunku przepływów pieniężnych, jego powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego oraz techniki jego sporządzania.

 

Prowadząca szkolenie: Hanna Szeląg

Biegły rewident, prezes zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów, wieloletni praktyk w polskich firmach oraz firmach z udziałem zagranicznym świadczący usługi w zakresie doradztwa rachunkowego, finansowego i podatkowego, biegły sądowy w zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Sekretarz Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów R/O w Łodzi. Od 2000 r. wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości.

 

Tematyka szkolenia:

1. Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

2. Podstawowe definicje.

3. Charakterystyka działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych.

4. Omówienie zawartości poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych – ich powiązanie z bilansem i rachunkiem zysków i strat.

5. Technika sporządzania: jak zestawić dane niezbędne do sporządzenia rachunku przepływów i skąd je wziąć.

6. Uzgodnienie zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych.

7. Przykłady praktyczne – ćwiczenia.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO