Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby
Zapisz się

Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji

i upadłości podmiotów gospodarczych – 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb finansowo-księgowych i osób zainteresowanych tą tematyką.

Cel szkolenia:

  • Omówienie podstaw prawnych i definicji postępowania upadłościowego i likwidacji jednostek gospodarczych. 
  • Zapoznanie uczestników z czynnościami proceduralnymi i prawnymi dotyczącymi likwidacji oraz upadłości jednostek gospodarczych. 
  • Uporządkowanie wiedzy w zakresie problematyki podatkowej związanej z procesem upadłości i likwidacji jednostek gospodarczych. 
  • Uszczegółowienie wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych w okresie ich upadłości i likwidacji.
  • Uporządkowanie i uszczegółowienie wiedzy w zakresie innych problemów związanych z upadłością i likwidacją jednostek gospodarczych.

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów. Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:
 

1.    Przyczyny i tryb likwidacji spółek według KSH.
2.    Rachunkowość w okresie likwidacji.
3.    Rozliczenia podatkowe związane z likwidacją spółek handlowych.
4.    Likwidacja indywidualnej działalności gospodarczej i spółki cywilnej.
5.    Obowiązki wobec ZUS związane z likwidacją spółek i indywidualnych przedsiębiorców.
6.    Upadłość podmiotów gospodarczych.
7.    Rachunkowość w okresie upadłości.
8.    Rozliczenia podatkowe i inne publiczno-prawne w trakcie upadłości.
9.    Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych jako środek zapobiegawczy likwidacji i upadłości.
 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001