Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Bieżące problemy w zakresie podatku VAT - dotykają niemal każdego

Bieżące problemy w zakresie podatku VAT - dotykają niemal każdego

Miasto:
Łódź
Data rozpoczęcia:
2020-02-14
Typ:
szkolenie krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
315,- zł od osoby,
zapisz się

Bieżące problemy w zakresie podatku VAT – dotykają niemal każdego...

7 godz. wykładowych

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom bieżących problemów w zakresie podatku VAT jednostek prowadzących rozliczenia w tym zakresie.

 

Prowadzący szkolenie: Michał Gabrysiak

Doświadczony Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

 

Tematyka szkolenia:

1. Podatek należny:

 • Czy każda wpłata otrzymana przed dostawą towarów / wykonaniem usługi jest objęta obowiązkiem podatkowym?
 • Za jaki okres rozliczeniowy nabywca powinien wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w sytuacji nieotrzymania faktury od sprzedawcy?
 • Czy w usługach budowlanych na moment powstania obowiązku podatkowego ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też faktyczne zakończenie prac budowlanych w świetle orzecznictwa TSUE?
 • Czy nabywając usługi budowlane w celu remontu siedziby, magazynów, itp. podatnik obowiązany jest rozliczyć VAT z tytułu odwrotnego obciążenia?
 • Czy przy refakturze za świadczone usługi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej refaktury, czy z momentem rzeczywistego (pierwotnego) wykonania usług?
 • W jakich sytuacjach usługi/dostawy można uznać za ciągłe i jak powstaje obowiązek podatkowy w takich dostawach?

2. Podatek naliczony:

 • Czy można odliczać VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów na podstawie kart paliwowych w świetle orzecznictwa TSUE?
 • Czy można odliczyć VAT z faktur za energię elektryczną otrzymanych przed terminem płatności?
 • Czy przy imporcie usług, odwrotnym obciążeniu (np. nabycie stali, elektroniki), nabyciach wewnątrzwspólnotowych brak faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego?
 • W jakim terminie należy wykazać podatek należny z tytułu odwrotnego obciążenia w celu realizacji prawa do odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego?
 • Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na podstawie paragonu fiskalnego?
 • Czy nabywając samochód odliczając 50% kwoty podatku naliczonego, przy sprzedaży należy opodatkować całą wartość samochodu? Czy można odzyskać „utracony” przy odliczeniu podatek?

3. Stawki, zwolnienia, podstawa opodatkowania:

 • Jakie warunki należy spełnić, aby było można refakturować media przy usługach najmu?
 • Czy używanie samochodu na cele prywatne musi zostać opodatkowane VAT?
 • Czy można ustalić dla pracownika cenę w symbolicznej wysokości np. 1 zł?
 • Czy błędnie wykazany na fakturze podatek VAT przez sprzedawcę przy odwrotnym obciążeniu, imporcie usług, nabyciu wewnątrzwspólnotowym powiększa podstawę opodatkowania u nabywcy/usługobiorcy?
 • Jak opodatkować refakturowanie usług hotelowych wykonanych poza terytorium kraju?
 • Refakturowanie usług zwolnionych a stawka VAT u refakturującego?
 • Czy samochód nabyty „bez podatku” musi być opodatkowany przy dostawie?

4. Faktury:

 • Kiedy i w jaki sposób można anulować wystawioną fakturę?
 • Jakie skutki powoduje faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego?
 • Czy konieczne jest wystawienie faktury zaliczkowej jeżeli za kilka dni dojdzie do dostawy towaru / wykonania usługi, czy też wystarczy wystawienie faktury finalnej?
 • Czy konieczne jest wystawienie paragonu fiskalnego przy sprzedaży na rzecz własnego pracownika?
 • W jakim terminie należy wystawić fakturę przy refakturowaniu usług?
 • W jaki sposób powinny zostać udokumentowane nabycia towarów i usług w ramach odwrotnego obciążenia?
 • W jaki sposób należy wystawić fakturę przy zawarciu jednej transakcji z kilkoma nabywcami?

5. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT i WNT):

 • Czy obowiązek podatkowy przy WNT jest bezpośrednio związany z otrzymaniem faktury?
 • Czy otrzymanie faktury od zagranicznego podatnika w związku z WNT przed otrzymaniem towarów powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
 • Za jakie okresy należy skorygować kwotę podatku, gdy dokumenty potwierdzające WDT zostaną uzyskane po kulku miesiącach od transakcji?
 • Jakie dokumenty dają prawo do stosowania stawki 0%?
 • Czy dla opodatkowania eksportu stawką 0% konieczna jest posiadanie dokumentów celnych?

6. Deklaracje, ewidencje i informacje podsumowujące:

 • Czy konieczne jest składanie zerowych informacji podsumowujących w obrocie krajowym, czy też nie można składać zerowych informacji podsumowujących?
 • W jakich sytuacjach można dokonywać w rejestrze VAT zapisów zbiorczych?
 • Czy w rejestrze sprzedaży należy wykazywać faktury wystawione dla innych podatników w przypadku, gdy sprzedaż została zaewidencjonowana w kasie fiskalnej?
 • Czy w związku z obowiązkiem sporządzania JPK nabywca powinien wprowadzać do rejestrów VAT otrzymane noty korygujące?
 • Jakie transakcje „eksportu” usług wykazujemy w informacjach podsumowujących?

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 42 631 95 29
fax. 42 630 26 37
e-mail: biuro@lodz.skwp.pl
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@lodz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO