Miasto:
Łódź
Typ:
Kursy krótkie
Tryb:
ranny
Opłata:
270,- zł od osoby
Zapisz się

Aktualne zmiany w przepisach bilansowych 6 godz. wykładowych

 

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych, doradców podatkowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy uczestników na temat bieżących zmian w przepisach bilansowych.

Prowadząca szkolenie: Bożena Wilk

 Biegły rewident, ekspert finansowy w ŁSSE. Praktyk – partner w spółce audytorskiej. Wieloletni wykładowca w łódzkim Oddziale Okręgowym SKwP z zakresu rachunkowości oraz finansów. Prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi.

Tematyka szkolenia:

1. Najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości z sierpnia 2015 r.:

  • wprowadzenie definicji małej jednostki i przepisy jej dotyczące,
  • przepisy dotyczące konsolidacji,
  • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznych – nowy rozdział wprowadzony do ustawy o rachunkowości..

2. Zmiany w ustawie o rachunkowości i KRS w 2014 roku:

  • wprowadzenie definicji mikro jednostki i zmiany z tym związane,
  • wprowadzenie zmian związanych z deregulacją.

3. Przegląd nowych, przyjętych w 2014 r. Krajowych Standardów Rachunkowości:

  • KSR nr 8 Działalność deweloperska,
  • KSR nr 9 Sprawozdanie z działalności.

3. Nowelizacja KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja” – styczeń 2015 r.

 

Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia i wpłata pełnej należności tytułem szkolenia w terminie podanym przez organizatora.

W przypadku rezygnacji wpłacona kwota podlega zwrotowi do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli uczestnictwa w kursie.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Załączniki
Załącz

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001