Oddziały terenowe

W strukturze organizacyjnej Oddziału Okręgowego w Łodzi występuje Oddział Terenowy w Rawie Mazowieckiej, który realizuje cele i zadania Stowarzyszenia w terenie w kontaktach bezpośrednich z członkami lub za pośrednictwem Kół.         

Nadzór nad realizacją tych zdań sprawuje Prezes Zarząd OT, który również organizuje i kieruje bieżącą działalnością Oddziału i Zarządu Terenowego.

Rawa Mazowiecka

Prezes Ewa Stopczyńska
skwprawamaz@gmail.com

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO