Klub Biur Rachunkowych

Klub Biur Rachunkowych został powłany w 1998 r.

Ideą Klubu Biur Rachunkowych jest stworzenie w ramach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce platformy wymiany doświadczeń pomiędzy osobami usługowo zajmującymi się prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Problemy, z jakimi stykają się te osoby, w swojej codziennej pracy, wymagają znajomości zagadnień nie tylko z zakresu rachunkowości i podatków, ale także z szeregu innych dziedzin niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Księgowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych są dla przedsiębiorców nie tylko osobami prowadzącymi księgi oraz sporządzającymi deklaracje, ale także doradcami, którzy pomagają im właściwie poruszać się w gąszczu przepisów.  

O terminie i miejscu spotkania Członkowie Klubu informowani są drogą elektroniczną. Tematyka poszczególnych spotkań ustalana jest na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem Uczestników. 

Serdecznie zapraszamy!

Deklaracja na członka wspierającego SKwP (wersja pdf) 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO