Członkostwo w SKwP

Jak zostać Członkiem SKwP?

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacja społeczna skupia środowisko zawodowe związane z szeroko rozumianą rachunkowością. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej.


Członkami Stowarzyszenia mogą być w charakterze:
–  członków zwyczajnych  – osoby fizyczne związane zawodowo z  rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, uczniowie  szkół  średnich, studenci  wyższych  uczelni   kierunków   ekonomicznych,  emeryci  i renciści;
– członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych – członkowie zwyczajni posiadający udokumentowane kwalifikacje dyplomowanego biegłego księgowego, biegłego rewidenta lub dyplomowanego księgowego lub równorzędne; 
– członków wspierających  – zakłady pracy i inne osoby prawne, organizacje lub instytucje, a także właściciele biur rachunkowych.

Członkom zrzeszonym w naszym Oddziale proponujemy udział w bezpłatnych odczytach:
 – w pierwszą środę miesiąca o godz. 1700 dla członków zwyczajnych, zwyczajnych dyplomowanych księgowych i przedstawicieli członków wspierających;

 – w ostatnią środę miesiąca o godz. 1700 w siedzibie Oddziału przy ul. Piotrkowskiej 270 dla członków Klubu Biur Rachunkowych.   

Ponadto proponujemy również:

  • możliwość  korzystania  z  bezpłatnych,  specjalistycznych  konsultacji  z  zakresu  rachunkowości  i podatków – w co drugi czwartek w godz. 1400-1600,
  • korzystanie z biblioteki-czytelni,
  • pośrednictwo pracy.

Osobom poszukującym pracy, a także pracodawcom rekrutującym pracowników umożliwiamy:

  • korzystanie z ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców regionu łódzkiego,
  • składanie własnych aplikacji, które zostaną udostępnione zainteresowanym pracodawcom.

Prosimy o zamieszczenie stosownej adnotacji, umożliwiającej przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
Stosowne dokumenty prosimy zgłaszać listownie, telefonicznie, faxem bądź za pośrednictwem poczty e-mail.

Informujemy, że Oddział Okręgowy, ułatwiając kontakty pracodawców i pracowników, nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w składanych ofertach pracy i aplikacjach.

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej:

  • dla członków wspierających - zakładów pracy – minimum 120 zł 
  • dla Biur Rachunkowych, zrzeszonych w Klubie Biur Rachunkowych – 180 zł 

oraz roczna składka dla osób fizycznych:

* dla emerytów i rencistów – 12 zł + wpisowe 5 zł

* dla uczniów i studentów niepracujących – 12 zł + wpisowe 5 zł

* dla pozostałych osób – 36 zł + wpisowe 5 zł


Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line)

Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja pdf)

Deklaracja na członka wspierającego SKwP (wersja pdf)

Deklaracja na członka zwyczajnego-dyplomowanego księgowego (wersja pdf)

 

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin