Strona główna img Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi

Oddział Łódzki realizuje swoje cele i zadania statutowe przede wszystkim zrzeszając członków oraz organizując ich działalność w formie powołanych jednostek regulaminowych.

W działalności Oddziału w miarę potrzeb występują również bezpośrednie kontakty z członkami Stowarzyszenia. Podstawową grupę członków w Oddziale stanową członkowie zwyczajni, którymi mogą być osoby mające kwalifikacje zawodowe w zakresie  rachunkowości i finansów oraz  podatków, a także  studenci i uczniowie nabywający wiedzę w w/w dziedzinach. Członkami Oddziału Łódzkiego są również członkowie wspierający – osoby prawne, organizacje i instytucje zainteresowane działalnością naszego Oddziału.

Oddział Okręgowy w Łodzi określone cele statutowe realizuje przede wszystkim poprzez integrację środowiska księgowych, krzewienie poczucia godności zawodowej oraz przestrzeganie wykonywania zawodu zgodnie z zasadami prawa, etyki i odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Do  praktycznych działań  Oddziału należy  prowadzenie  w różnych  formach działalności  edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej  z dziedziny szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków i dziedzin pokrewnych, a także prowadzenie biblioteki-czytelni oraz organizowanie odczytów, spotkań środowiskowych i konferencji. Działalność ta jest realizowana w Ośrodku Szkoleniowym przez zespoły wykładowców, konsultantów i prelegentów, rekrutujących się z wysokiej klasy specjalistów - praktyków.

Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP prowadzi działalność edukacyjną na podstawie Statutu Stowarzyszenia, a także ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Powołany Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP, jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, zarejestrowany jest w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w rejestrze szkół i placówek niepublicznych pod numerem K42. Realizuje swoje cele i działa na podstawie Statutu Ośrodka Szkoleniowego przyjętego przez Zarząd Oddziału Okręgowego.

Oddział Okręgowy w Łodzi SKwP wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.10/00123/2005.

Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP decyzją nr 1/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty uzyskał akredytację dla ośmiu wiodących form kształcenia realizowanych w Placówce.

Zapraszamy  do  odwiedzenia  naszej  strony  internetowej, na  której  znajdą  Państwo  wszelkie  informacje o funkcjonowaniu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi:

Historia Oddziału
Władze Statutowe Oddziału
Członkostwo w SKwP
Deklaracja członkowska
Klub Biur Rachunkowych
Oddziały Terenowe
Publikacje


Zachęcamy do złożenia deklaracji członkowskiej i przystąpienia do naszego Oddziału.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO