Kursy hybrydowe

Możliwość uczestnictwa stacjonarnie lub zdalnie w zależności od preferencji Uczestnika.
Formuła zdalna z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001