Kursy dla uchodźców z Ukrainy

Oddział Okręgowy w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wspierając uchodźców z Ukrainy zaprasza do udziału w kursach przystosowujących (przygotowujących) do pracy w rachunkowości na terenie Polski.

Обласний Відділ Асоціації бухгалтерів Польщі в місті Лодзь, з метою підтримки біженців з України, запрошує на підготовчі курси для роботи бухгалтером на території Польщі.

Областной Отдел Ассоциации Бухгалтеров Польши в г. Лодзь с целью поддержки беженцев из Украины приглашает на подготовительные курсы для работы бухгалтером на территории Польши.

Ukończenie kursu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).
Закінчення курсу підтверджується іменним сертифікатом.
Окончание курса подтверждается именным сертификатом.

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
tel. 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001