Strona główna img Aktualności img Nowe Władze statutowe w Łódzkim Oddziale

Nowe Władze statutowe w Łódzkim Oddziale

W dniu 10 maja 2019 r. miał miejsce XXII Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP. W toku Zjazdu podsumowano 4-letnią działalność Oddziału, przyjęto sprawozdania władz statutowych Oddziału z mijającej kadencji, udzielono absolutorium ustępującym organom i wybrano władze na kolejną kadencję w latach 2019-2022. Prezesem Zarządu została p. Bożena Wilk. (Pełny skład osobowy poszczegółnych organów znajduje się w zakładce Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi - Władze).

W spotkaniu uczestniczyli delegaci – członkowie naszego Oddziału, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce p. Jerzy Koniecki, przedstawiciele władz lokalnych i członków wspierających. W toku obrad Zjazdu zasłużonym działaczom łódzkiego Oddziału wręczono honorowe odznaki Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: 8 złotych i 2 srebrne. Pan Jerzy Koniecki na ręce Pani Prezes Bożeny Wilk wręczył LAUR JUBILEUSZOWY – honorowe wyróżnienie Oddziałowi Okręgowemu w roku 60-lecia działalności w dowód uznania i podziękowania za całokształt dorobku osiągniętego w wyniku wieloletniej i efektywnej działalności.

Spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim członkom za działalność na rzecz środowiska zawodowego związanego z rachunkowością.}
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO