W dniu 13 maja 2015 r. miał miejsce Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Łodzi SKwP. W toku Zjazdu podsumowano 4-letnią działalność Oddziału, przyjęto sprawozdania władz statutowych Oddziału z mijającej kadencji, udzielono absolutorium ustępującym organom i wybrano władze na kolejną kadencję w latach 2015-2018. Prezesem Zarządu została p. Bożena Wilk.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci – członkowie naszego Oddziału, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce p. Franciszek Wala, przedstawiciele władz lokalnych i członków wspierających. W toku obrad Zjazdu zasłużonym działaczom łódzkiego Oddziału wręczono honorowe odznaki Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: jedną złotą z diamentem, 12 złotych i 14 srebrnych. Odebrano również uroczyste przyrzeczenie od p. Bożeny Pustelnik, której decyzją Zarządu Głównego SKwP nadano tytuł zawodowy dyplomowany księgowy.

Spotkanie było również okazją do podziękowania wszystkim członkom za działalność na rzecz środowiska zawodowego związanego z rachunkowością.

Pozostałe aktualności

ul. Piotrkowska 270, IX piętro
90-361 Łódź

tel. 42 631 95 29
tel. 42 631 95 23
fax 42 630 26 37

biuro@lodz.skwp.pl
kursy@lodz.skwp.pl
konferencje@lodz.skwp.pl
czlonkowie@lodz.skwp.pl
ksiegowosc@lodz.skwp.pl

33 1910 1048 2783 0443 9774 0001